Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Aicina ziņot par dzīvojamo māju konstruktīvo elementu bojājumiem

Š. g. marta beigās – šonedēļ – Vecmīlgrāvī, Rīgā, no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas septītā stāva nokrita lodžijas konstrukcija. 2020. gada augusta sākumā ziņās varēja lasīt, ka Viļņā nogruvis kādas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 15. stāva balkons. Šie gadījumi, kuri par laimi beidzās bez upuriem, tomēr norāda uz nopietnu un izplatītu problēmu, jo padomju laikos būvētās dzīvojamo māju lodžijas un balkoni lielākoties nav atjaunoti kopš to nodošanas ekspluatācijā un ir sliktā vai pat kritiskā tehniskajā stāvoklī. Ļoti sliktā stāvoklī ir arī daļa dzīvojamo māju balkonu un lodžiju Ogrē.

No visām SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām kritiskākajā stāvoklī balkoni ir tieši pagājušā gadsimta 70.–80. gados būvētajām 602. sērijas dzīvojamām mājām Zilokalnu prospektā. 2020. gada nogalē SIA “Ogres Namsaimnieks” norobežoja šo dzīvojamo māju balkonus un veica citas nepieciešamās darbības saskaņā ar Ogres novada būvvaldes atzinumu par būvju ekspluatācijas pārbaudi, kurā tika konstatēts, ka balkoni ir avārijas stāvoklī un vairs nedrīkst tikt izmantoti.

Aicina iedzīvotājus ziņot par konstrukciju bojājumiem

Pārvaldnieks bez dzīvokļu īpašnieku uzaicinājuma nevar apsekot atsevišķus dzīvokļu īpašumus, tādēļ tajos var būt konstrukciju bojājumi, kurus kopējā ēkas vizuālajā apsekošanā nevar konstatēt, piemēram, plaisa uz dzīvokļa sienas, konstrukciju bojājumi uz lodžijas vai balkona.

Svarīgi!

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus ziņot par konstruktīvo elementu bojājumiem un iespējamo apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai. Aicinām ziņot arī tad, ja šaubāties par pamanīto bojājumu bīstamību – SIA “Ogres Namsaimnieks” veiks apsekošanu un pārliecināsies par konstrukciju drošumu.

Ziņot iespējams, zvanot uz SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numuru 65049114 vai rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv, avārijas situācijās jāzvana uz diennakts Avārijas dienesta tālruņa numuru 65022261.

Nepieciešams ieguldīt līdzekļus dzīvojamo māju uzturēšanā un atjaunošanā

Dzīvojamās mājas noveco un to tehniskais stāvoklis pasliktinās, neveicot ieguldījumus to uzturēšanā un atjaunošanā. Tālredzīgākais veids, kā pagarināt savas dzīvojamās mājas mūžu, ievērojami uzlabot tās tehnisko stāvokli un vienlaikus padarīt ēku energoefektīvāku, ir renovācija. Liela nozīme ir arī mazāk vērienīgu remonta un uzturēšanas darbu veikšanai dzīvojamā mājā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus būt tālredzīgiem, veikt nepieciešamos uzkrājumus balkonu, lodžiju un citu konstrukciju tehniskā stāvokļa uzturēšanai, negaidot, kamēr notiks avārija.

Kas jāievēro, lai nepasliktinātu sava balkona vai lodžijas stāvokli?

  • Jānodrošina sausa balkona vai lodžijas grīdas virsma – uz tās nedrīkst likt tepiķi, linoleju vai citus materiālus, kas veicina mitruma uzkrāšanos.
  • Balkonus un lodžijas nedrīkst izmantot smagu priekšmetu uzglabāšanai.
  • Uz margām nevajag turēt puķu kastes.

Related Posts

Arhīvi