Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Izstrādā projektus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas darbiem

Pagājušajā gadā tika izsludināts publisks iepirkums par projektēšanas darbu veikšanu 15 SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Iepirkuma uzvarētāja SIA “SILTIE NAMI” izstrādātie projekti šobrīd ir iesniegti SIA “Ogres Namsaimnieks” izskatīšanai un tuvākajā laikā tiks iesniegti saskaņošanai Ogres novada būvvaldē.

Lai novērstu pamatu caursalšanu, samazinātu siltuma zudumus ēkā, tiek izstrādāti projekti cokola siltināšanai un drenāžas sistēmas atjaunošanai Bērzu alejā 8 un Mālkalnes prospektā 37, Ogrē. Pēdējā adresē plānots veikt cokola siltināšanu trīs no četrām fasādēm (vienai šis darbs veikts jau iepriekš). Cokola siltināšana ietver esošās pamatu apmales demontāžu, pamatu atrakšanu pilnā dziļumā, pamatu ārsienu noklāšanu ar hidroizolāciju, pamatu siltināšanu virspamatu daļā un viena metra dziļumā zem zemes, drenāžas sistēmas ierīkošanu, pamatu apmales ierīkošanu 80 cm platumā (no bruģa vai dzelzsbetona) un virspamatu siltinājuma armēšanu un apmetuma uzklāšanu.

Projektēšanas līguma ietvaros tiek izstrādāts arī iekšpagalma ceļa atjaunošanas projekts Rīgas ielā 6, Ogrē. Plānots ierīkot jaunu ietvi starp dzīvojamo māju un braucamo daļu, pilnībā nomainīt braucamās daļas konstrukciju un segumu, ierīkot papildu stāvvietas un iekšpagalma apgaismojumu, izbūvēt lietus ūdens novadīšanas sistēmu, kā arī atjaunot divas atkritumu konteineru novietnes, tās iežogojot.

Vairums projektēšanas darbu ir saistīti ar balkonu, lodžiju un starplogu vairogu atjaunošanu. Balkonu atjaunošana paredz esošo metāla margu atjaunošanu vai jaunu uzstādīšanu, jaunu margu vairogu uzstādīšanu, jaunas cementa javas kārtas ieklāšanu uz balkona grīdas, lāseņu uzstādīšanu lietus ūdens novadīšanai, kā arī margu augstuma palielināšanu līdz 1,10 m no balkona grīdas līmeņa (Mālkalnes prospektā 8, 27, 29 un Skolas ielā 1b, 15, Ogrē). Daļa šo darbu paredzēta arī lodžiju atjaunošanas gadījumā. SIA “SILTIE NAMI” izstrādājuši risinājumu, kas paredz iespēju lodžiju aizstiklošanu veikt arī vēlāk (Grīvas prospektā 27, Mālkalnes prospektā 2a, Parka ielā 1a, Ogrē).

Dzīvojamām mājām Grīvas prospektā 27, Lapu ielā 4, Mālkalnes prospektā 8, 27 un 29, Ogrē, paredzēta starplogu vairogu nomaiņa ar mērķi samazināt siltuma zudumus ēkā, kā arī aizstāt saules, vēja un nokrišņu bojātos koka dēļus pret mūsdienīgāku materiālu. Starplogu vairogi nav mainīti kopš augstāk minēto ēku nodošanas ekspluatācijā – siltinājums to iekšpusē laika gaitā ir nosēdies, radot ievērojamus siltuma zudumus dzīvoklī. Paredzēta esošā dēļu klāja demontāža, esošās siltumizolācijas aizstāšana ar jaunu minerālvati, pretvēja plēves ieklāšana, kā arī krāsotas cementšķiedras plāksnes kā apdares elementa pieskrūvēšana ārpusē. Jaunie vairogi nodrošinās siltuma un vēja izolāciju, un ārējā apdarē tiks izmantoti materiāli, kas ir noturīgi pret vēja, saules un nokrišņu ietekmi.

Ir izstrādāta apliecinājuma karte jumta seguma nomaiņai un bēniņu siltināšanai dzīvojamā mājā Celtnieku ielā 2, Ogrē. Projektā iekļauta arī ventilācijas šahtu pārmūrēšana, bojāto koka konstrukciju (bēniņos) nomaiņa, antikondensāta plēves uzklāšana, sniega barjeru un pretvēja izolācijas uzstādīšana, lietus ūdens tekņu nomaiņa un citi darbi.

Visi minētie projekti tiek izstrādāti tādu darbu veikšanai, kas ir nepieciešami dzīvojamo māju un to konstrukciju saglabāšanai un turpmākai drošai ekspluatācijai. Lai minētos darbus varētu veikt, dzīvokļu īpašniekiem ir jānodrošina nepieciešamais finansējums un jāpieņem lēmums par uzkrājumu veidošanu.

Ar dokumentāciju, kas attiecas uz projektēšanas darbiem dzīvojamā mājā, dzīvokļu īpašnieki var iepazīties SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta” (reģistrētiem lietotājiem). Izstrādātie projekti tiks pievienoti šajā sadaļā  pēc tam, kad tos būs saskaņojusi Ogres novada būvvalde.

Related Posts

Arhīvi