Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par apkuri daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, iestājoties siltākam laikam

Iestājoties siltākam laikam, SIA “Ogres Namsaimnieks” vēršas klienti, lūdzot atslēgt apkuri dzīvojamai mājai, jo dzīvokļos ir pārāk silti.

Pavasarī saules pusē esošie dzīvokļi uzsilst, un saules ietekmē tajos gaisa temperatūra ir augstāka nekā dzīvokļos, kas neatrodas saules pusē. Rezultātā atsevišķu dzīvokļu īpašnieki sūdzas par pārāk lielu siltumu dzīvokļos un tur logus vaļā. Jāņem vērā, ka, uzspīdot pirmajiem saules stariem, nevar atslēgt apkuri visai dzīvojamai mājai, jo komforta temperatūra jānodrošina arī tajos dzīvokļos, kuri atrodas ēnas pusē un kurus saule nav piesildījusi.

Ņemot vērā mainīgos laikapstākļus, apkure Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiks nodrošināta līdz brīdim, kad iestāsties vienmērīgi silts un sauss laiks. Parasti apkures sezona tiek noslēgta aprīļa beigās vai maija sākumā, sekojot līdzi laikapstākļu prognozei un pieņemot par to attiecīgu lēmumu.

Jāņem vērā! Visu apkures sezonu dzīvojamā mājā darbojas individuāls siltummezgls ar termoregulācijas iekārtu. Ārgaisa temperatūrai sasniedzot +10 vai +12 (atsevišķām dzīvojamām mājām pēc saskaņošanas ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu +14) grādus pēc Celsija, apkure automātiski tiek izslēgta. Temperatūrai atkal pazeminoties, apkure automātiski ieslēdzas. Pateicoties termoregulācijas iekārtai, dzīvokļu īpašnieki maksā tikai par apkurei faktiski patērēto siltumenerģiju.

Informācijai!

Ja dzīvoklī ir pārāk karsti vai auksti, iedzīvotāji var zvanīt uz SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numuru 65049114.

Informācija tiks nodota atbildīgajiem speciālistiem, nepieciešamības gadījumā tiks apsekots dzīvoklis un pieņemts lēmums par to, vai ir nepieciešams mainīt termoregulācijas uzstādījumus visā dzīvojamā mājā.

Related Posts

Arhīvi