Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kur nodot automašīnu riepas?

Pavasarī automašīnu īpašniekiem aktuāls kļūst jautājums par riepu maiņu, un nereti rodas nepieciešamība atbrīvoties no nolietotajām ziemas riepām.

Kur Ogrē var nodot vieglo automašīnu riepas un cik tas maksā?

Adrese: SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums Akmeņu ielā 43B, Ogrē
Darba laiks: Darba dienās no plkst. 10:00 līdz 19:00
Brīvdienās un svētku dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00
Cena: 2 EUR (ieskaitot PVN) par vienas riepas nodošanu
Kontakti: Tālruņa numurs 65071282 un 29241492, e-pasts: kilupe@gmail.com

Svarīgi! Par savu transporta līdzekļu riepu nodošanu utilizācijai katrs ir atbildīgs pats, un no tām atbrīvoties nav pārvaldnieka pienākums.

Riepas aizliegts izmest sadzīves atkritumu konteineros vai atstāt pie tiem!

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 35. punktu sadzīves bīstamos atkritumus (t. sk. automašīnu riepas) aizliegts ievietot sadzīves atkritumu konteineros vai novietot tiem līdzās.

Iedzīvotāji, kuri neatļauti atstāj nolietotās automašīnu riepas dzīvojamās mājas iekšpagalmā, riskē ar naudas sodu, kā arī nostāda pārvaldnieku situācijā, kurā nepaliek citas alternatīvas, kā šos atkritumus savākt, jo pārvaldnieka uzdevums ir sakopt savā pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju teritoriju. Jāņem vērā, ka par riepu izvešanu un utilizāciju nākas maksāt visiem attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Kādu sodu var saņemt, neatļauti atbrīvojoties no riepām?

Saistošo noteikumu 65.1 punkts paredz, ka par to neievērošanu fiziskām personām var tikt piemērots naudas sods līdz 350 eiro, juridiskām personām – līdz 1400 eiro. Administratīvais sods pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu un atlīdzināt nodarītos zaudējumus.

Pamanot, ka dzīvojamās mājas iekšpagalmā kāds atstāj riepas, iedzīvotāji tiek aicināti ziņot Ogres novada pašvaldības policijai, zvanot uz tālruņa numuru 65047100.

Related Posts

Arhīvi