Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Vīteņaugi nodara kaitējumu dzīvojamo māju fasādēm

Vēloties nodrošināt zaļu rotu savai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, iedzīvotāji mēdz iestādīt vīteņaugus uz sava balkona, lodžijas vai dzīvojamās mājas priekšā iekārtotajā dobē. Diemžēl skaistais risinājums dzīvojamai mājai var būt postošs, jo vīteņaugi laika gaitā bojā ēku.

SIA “Ogres Namsaimnieks” Teritorijas uzkopšanas nodaļa regulāri apseko apzaļumojumu ietekmi uz dzīvojamām mājām, to iekārtām un inženiertīkliem. Pēdējā apsekošanā vīteņaugi – pieclapiņu mežvīns un vīnkoks – konstatēti uz 14 uzņēmuma pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju fasādēm: Ausekļa prospektā 7a, Bērzu alejā 6 un 8, Brīvības ielā 117, Doles ielā 2, Lapu ielā 4, Mālkalnes prospektā 2a, 4, 12 un 20, Priežu ielā 1, Rīgas ielā 6, Skolas ielā 10, Tīnūžu ielā 18, Ogrē.

Tāpat apzināti kopumā 24 tuvu dzīvojamām mājām augoši koki – Ausekļa prospektā 5a, 7a, 8 un 10, Bērzu alejā 8, Grīvas prospektā 7 un 15, Lapu ielā 4, Mālkalnes prospektā 11, Meža prospektā 15, Tīnūžu ielā 9 un Zilokalnu prospektā 10, Ogrē.

2020. gada rudenī SIA “Ogres Namsaimnieks” pasūtīja dendroloģijas ekspertam apsekot un sagatavot dendroloģisko atzinumu par augstāk minētajās adresēs konstatēto vīteņaugu un koku ietekmi uz ēku pamatiem un atsevišķu koku stāvokli.

Apsekotie vīteņaugi daudzos gadījumos piestiprinājušies pie dzīvojamās mājas ārsienas, arī pie nesošajām sienām, kā arī bieži atrodas tieši pie ēkas pamatiem. Saskaņā ar atzinumu visos gadījumos vīteņaugu ietekme uz ēku ir negatīva, un atsevišķās adresēs tie jau radījuši acīm redzamus bojājumus – Rīgas ielā 6, Ogrē, uz ārsienas vairākās vietās redzams nodrupis apmetums, savukārt Skolas ielā 10, Ogrē, ir bojāts ēkas pamatu cokols. Atsevišķos gadījumos pieļaujams vīteņaugus atstāt uz režģu konstrukcijām, bet visur citur vīteņaugi jālikvidē. SIA “Ogres Namsaimnieks”, pamatojoties uz dendroloģisko atzinumu, vīteņaugu likvidāciju plāno veikt marta otrajā pusē.

Apsekotie koki atrodas tuvu dzīvojamām mājām vai brauktuvei, tādēļ potenciāli var apdraudēt gan ēkas, gan garāmgājēju drošību. Uz šo brīdi jau likvidēti trīs atzinumā minētie bīstamie koki Ausekļa prospektā 7a, Lapu ielā 4 un Zilokalnu prospektā 10, Ogrē.

Vairākus kokus Grīvas prospektā 7 (1 gab.) un 15 (5 gab.), Ogrē, dendrologs atzinis par likvidējamiem, jo tie rada negatīvu ietekmi uz dzīvojamās mājas pamatiem, savukārt koki Ausekļa prospektā 10 (1 gab.) un Tīnūžu ielā 9 (1 gab.) jālikvidē koksnes daļējas sairšanas (trupes) dēļ. Tomēr, tā kā minētie koki ir pietiekami labā stāvoklī un potenciāli nevar radīt bīstamas situācijas (piemēram, nogāžoties), to likvidēšanai nepieciešama attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišana.

Daļa koku atzīti par bīstamiem vai potenciāli bīstamiem, un katrā atsevišķā gadījumā dendrologs sniedzis savus ieteikumus tālākai rīcībai (monitorings, nozāģēšana utt.). Citos gadījumos koku stāvoklis atzīts par apmierinošu, bet ieteikts turpināt koku stāvokli uzraudzīt.

Ar dendroloģisko atzinumu augstāk minēto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki var iepazīties klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un apzināties situāciju, ka tādi pasākumi kā vīteņaugu noņemšana no dzīvojamo māju fasādēm, kā arī bīstamo koku nozāģēšana tiek veikti ar mērķi saglabāt dzīvojamo māju, tās konstrukcijas, kā arī rūpējoties par iedzīvotāju drošību un īpašumu.

Related Posts

Arhīvi