Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Uzsāks plānveida dezinsekciju, deratizāciju un dezinfekciju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās plānots uzsākt kaitēkļu iznīcināšanas darbus.

Dzīvojamo māju koplietošanas telpās dezinsekcija (kukaiņu indēšana) tiek veikta trīs reizes gadā. Šis darbs jāveic regulāri, lai nepieļautu kukaiņu – prusaku, blakšu, blusu, arī faraonskudru –  savairošanos.

Četras reizes gadā pagrabu koplietošanas telpās tiek veikta deratizācija (žurku un peļu indēšana), izvietojot kārbiņas ar saindētu barību. Citur koplietošanas telpās saindētā barība netiek izvietota, lai tai nevarētu piekļūt bērni un mājdzīvnieki. Ja, apsekojot pagrabu, tiek konstatēts, ka kārbiņa ar barību nav aiztikta, tā netiek nomainīta ar citu un konkrētajai dzīvojamai mājai par pakalpojumu šajā reizē nav jāmaksā. Deratizācija dzīvojamās mājās tiks uzsākta š. g. marta otrajā pusē.

Divas reizes gadā – pavasarī un rudenī – tiek veikta stāvvadu dezinfekcija dzīvojamās mājās, kurās ir atkritumu stāvvadi un šahtas, tajās ieberot ķīmisku pulveri, kas saēd netīrumus, un tie nobirst lejā.

Iespējams pasūtīt arī atkritumu stāvvadu mazgāšanu, tomēr šim pakalpojumam ir lielas izmaksas – ap 700 eiro par stāvvadu. Pakalpojums tiek sniegts pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma pieprasījuma, pirms tam veicot stāvvada apsekošanu.

SIA “Ogres Namsaimnieks” augstāk minēto darbu veikšanai piesaista sertificētus pakalpojumu sniedzējus, kuriem ir tiesības darboties ar indi saturošiem un ķīmiskiem preparātiem.

Informācija par plānotajiem koplietošanas telpu dezinsekcijas, deratizācijas un dezinfekcijas pasākumiem tiek izvietota dzīvojamā mājā piecas dienas iepriekš, lai personas, kurām var būt alerģiska reakcija, varētu pamest savu mājokli darbu veikšanas laikā.

Jāņem vērā! SIA “Ogres Namsaimnieks” nenodrošina dezinsekciju, deratizāciju un dezinfekciju dzīvokļos – šādus pakalpojumus jāpiesaka un jāapmaksā individuāli. Vairāk informācijas ŠEIT.

Related Posts

Arhīvi