Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

SIA “Ogres Namsaimnieks” plānotie dzīvojamo māju remonta un uzturēšanas darbi 2021. gadā

SIA “Ogres Namsaimnieks” apstiprinātie dzīvojamo māju un to piesaistīto teritoriju remonta un uzturēšanas darbu plāni 2021. gadam stājās spēkā šī gada 1. janvārī. Saskaņā ar tiem šogad plānots veikt kopumā 181 remonta un uzturēšanas darbu 93 dzīvojamās mājās. SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamenta vadītājs Mārtiņš Kaiva informē, ka visu šogad plānoto remonta un uzturēšanas darbu kopējā summa ir 532 907,75 EUR.

“Vairums darbu tiks veikti no tekošajiem dzīvokļu īpašnieku maksājumiem vai dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu atlikuma, bet daļai darbu izmaksas tiks segtas no speciāli paredzētiem uzkrājumiem. Lai nodrošinātu plānoto darbu izpildi par izdevīgu cenu, SIA “Ogres Namsaimnieks” izsludinās publiskus iepirkumus līdzīgu darbu grupām. Iepirkumu izsludināšanas process ir uzsākts marta sākumā,” norāda Mārtiņš Kaiva.

Galvenokārt veicamo darbu plānā iekļauti tie darbi, kas jāveic, lai novērstu defektus, kas konstatēti ikgadējā dzīvojamo māju vizuālajā apsekošanā.

39 dzīvojamās mājās plānots veikt inženiertīklu nomaiņas darbus, kas paredz kanalizācijas, karstā un aukstā ūdens, kā arī apkures stāvvadu / guļvadu maiņu, noslēgventiļu maiņu un cauruļvadu izolēšanu.

28 dzīvojamās mājās, kuru kāpņu telpās, pagrabā vai bēniņos pērn konstatēti elektroinstalācijas defekti, tiks veikts elektroinstalācijas remonts. Savukārt 26 dzīvojamās mājās plānota elektroinstalācijas pārbaude, kas saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 56. punktu jāveic reizi desmit gados.

Lai uzlabotu ēku energoefektivitāti, 25 dzīvojamās mājās ieplānota veco koka logu un durvju nomaiņa. Koka ārdurvis, kas gaisa mitruma ietekmē mēdz deformēties un vairumā gadījumu savu laiku jau nokalpojušas, paredzēts aizvietot ar metāla durvīm, kurām ir daudz labāka siltuma pretestība, savukārt koka logu vietā tiks uzstādīti PVC logi.

Desmit dzīvojamām mājām paredzēti fasāžu remontdarbi, savukārt septiņās šogad tiks veikta tehniskā ekspertīze, lielākoties lai noteiktu, vai ēkas fasādē vai kāpņu telpā konstatētās plaisas ietekmē ēkas nestspēju.

Vēl 2021. gadā atsevišķām dzīvojamām mājām plānots veikt liftu remontdarbus, autostāvvietas izbūvi vai iekšpagalma ceļu remontdarbus, balkonu vai lodžiju atjaunošanu, ārējās lietusūdens novadīšanas sistēmas remontu, ventilācijas skursteņu virsjumta daļas pārmūrēšanu un skārda jumtiņu remontu vai izgatavošanu, jumta seguma remontu, lenteru nomaiņu kāpņu telpās un citus darbus.

Savas dzīvojamās mājas apstiprināto uzturēšanas darbu plānu dzīvokļu īpašnieki var apskatīt SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv (reģistrētiem lietotājiem) sadaļā “Mājas lieta”. Telefoniski informāciju par plānotajiem remonta un uzturēšanas darbiem var saņemt, darba laikā zvanot SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamenta ekonomistei uz tālruņa numuru 65049112.

Raksts pārpublicēts no ogrenet.lv

Related Posts

Arhīvi