Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Atvieglota atsevišķu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšana

Š. g. 3. februārī stājušies spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, nosakot, ka atsevišķu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai būs nepieciešams mazāks dzīvokļu īpašnieku balsu skaits nekā iepriekš.

Turpmāk vienkāršs balsu vairākums dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai būs  nepieciešams par šādiem jautājumiem:

  • Atsevišķā īpašuma robežās esošo dzīvojamās mājas kopīpašuma elementu pārbūves un restaurācijas kārtība;
  • Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas ievēlēšana un atsaukšana;
  • Lēmuma pieņemšana par ceļa zīmes izvietošanu, autostāvvietas izveidi personām ar invaliditāti vai autostāvvietas izveidi elektromobiļiem, ja vienlaikus tiek izveidots elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkts.

Pirms grozījumu stāšanās spēkā minētos lēmumus nevarēja pieņemt ar vienkāršu dzīvokļu īpašnieku balsu vairākumu, jo bija nepieciešams lielāks balsu skaits.

Ņemot vērā minēto, pēc grozījumu spēkā stāšanās Dzīvokļa īpašuma likumā šobrīd ir noteikta šāda dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtība (16. un 17. pants):

Dzīvokļa īpašuma likuma spēkā esošā redakcija (uz 16.02.2021.) ŠEIT.

Related Posts

Arhīvi