Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Pabeigti iekšpagalmu labiekārtošanas darbi

Vairākām SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pabeigti iekšpagalmu labiekārtošanas darbi, kas tika uzsākti 2020. gada vasarā.

Dzīvojamo māju Tīnūžu ielā 3a, 5 un 7, Ogrē, dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas rezultātā realizējusies iecere par kopēju labiekārtotu iekšpagalmu. Darbi paveikti, pateicoties saņemtajam Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumam, kā arī veiksmīgai sadarbībai starp būvnieku, pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem.

Minēto dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanas projektu veikusi SIA “Ceļu tīkli”. Projekta ietvaros veikti ārējās elektroapgādes būvdarbi (kabeļu, gaismekļu nomaiņa, montāža utt.), lietus kanalizācijas tīklu izbūve, zemes darbi, izveidotas jaunas betona ietves apmales, ieklāts betona bruģakmens segums un veikti citi darbi.

Paredzēts mainīt arī stāvvietas horizontālo ceļa apzīmējumu izvietojumu – nepiemērotu laikapstākļu dēļ šis noslēdzošais darbs tiks veikts šī gada sākumā.

Ar Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu SIA “CEĻINIEKS 01” veikusi iekšpagalmu labiekārtošanas darbus arī Mālkalnes prospektā 6 un 16, Grīvas prospektā 6 un Skolas ielā 10, Ogrē.

Mālkalnes prospektā 6, Ogrē, veikti stāvlaukuma izbūves / paplašināšanas darbi, tostarp salizturīgās kārtas un lietus kanalizācijas tīklu izbūve, ārējās elektroapgādes būvdarbi, asfaltbetona seguma ieklāšana un citi darbi. Labiekārtošanas projekta darbu gaitā veiktas vairākas korekcijas. Piemēram, konstatējot, ka uz iekšpagalma jaunā asfaltbetona seguma automašīnu vadītāji mēdz pārsniegt dzīvojamā zonā atļauto braukšanas ātrumu, pēc pārrunām ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu iekšpagalmā plānots ierīkot ātruma vaļņus.

Mālkalnes prospektā 16, Ogrē, veikti stāvlaukuma paplašināšanas būvdarbi – ieklāts betona bruģakmens segums, veikti ārējās elektroapgādes būvdarbi, uzstādītas ceļa zīmes un veikti citi darbi.

Grīvas prospektā 6, Ogrē, pie ieejas katrā kāpņu telpā ieklāts jauns ietves asfaltbetons, kā arī ierīkotas jaunas ietves apmales.

Skolas ielā 10, Ogrē, nofrēzēts iekšpagalma braucamās daļas vecais asfaltbetona segums visā platībā un, veicot profilēšanu, ierīkots jauns asfaltbetona segums, starp kāpņu telpu ieejām ierīkots bruģēts trotuārs, kā arī veikti citi nepieciešamie darbi.

SIA “CEĻINIEKS 01” pabeigusi arī atkritumu konteineru novietnes izbūvi pie dzīvojamās mājas Zaķu ielā 1, Ogrē.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanas un pārplānošanas rezultātā tiek sakārtota vide ap dzīvojamo māju, racionālāk organizēta autotransporta satiksme un izveidotas papildu stāvvietas automašīnām. Šādi ieguvumi, pateicoties iekšpagalmu labiekārtošanas projektu realizācijai, tagad ir vairāku Ogres dzīvojamo māju iedzīvotājiem.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus veidot uzkrājumus nepieciešamajiem darbiem un kopīgiem spēkiem, sadarbojoties, realizēt dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanas ieceres.

Related Posts

Arhīvi