Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Spēkā stājušies dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksājumi un uzturēšanas darbu plāni 2021. gadam

Š. g. 1. janvārī spēkā stājušies SIA “Ogres Namsaimnieks” aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi un sagatavotie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plāni 2021. gadam.

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāme un uzturēšanas darbu plāns 2021. gadam tika ievietoti katra dzīvokļa pasta kastītē līdz pagājušā gada 15. oktobrim. Dzīvokļu īpašniekiem bija sešas nedēļas laika, lai ar tiem iepazītos un pieņemtu atbilstošus dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus, kurus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pieņemt par pārvaldnieka sagatavoto tāmi un darbu plānu.

Kā jau ziņots iepriekš, 2021. gada dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plānos ietverti ne tikai šajā gadā plānotie darbi, bet arī ilgtermiņā nepieciešamie darbi dzīvojamā mājā, lai veicinātu dzīvokļu īpašnieku izpratni par savas dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli un nepieciešamajām finansēm tās uzturēšanā.

Ar SIA “Ogres Namsaimnieks” apstiprināto savas dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī uzturēšanas darbu plānu 2021. gadam dzīvokļu īpašnieki var iepazīties klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm aicinām zvanīt Ēku apsaimniekošanas departamentam uz tālruņa numuru 65049112.

Informācija par to, kā reģistrēties klientu portālā, ŠEIT.

Related Posts

Arhīvi