Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

SIA “Ogres Namsaimnieks” turpina nodrošināt dzīvokļu īpašniekiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

SIA “Ogres Namsaimnieks” sadarbībā ar ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli (turpmāk – “Gjensidige”) arī 2021. gadā turpina piedāvāt savā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, lai pasargātu dzīvokļu īpašniekus no neparedzētu negadījumu sekām (izmaksām).

Polises ir spēkā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri 2020. gadā nebija atteikušies no šīm polisēm. Ikmēneša maksājums paliek nemainīgs – 23 centi mēnesī par vienu dzīvokļa īpašumu, tāpat nemainās līdzšinējais pašriska apmērs (45,00 EUR) un segums. Svarīgākās izmaiņas – polises atlīdzības limits tiek palielināts no 1000,00 EUR līdz 1100,00 EUR.

Polises ikmēneša maksājums arī 2021. gadā tiks iekļauts ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā kā atsevišķa pozīcija.

Pēdējo mēnešu laikā vairāki dzīvokļu īpašnieki ir vērsušies SIA “Ogres Namsaimnieks”  ar jautājumiem par to, kā pieteikties šai polisei, ja no tās ir atteikušies 2020. gadā. SIA “Ogres Namsaimnieks” paskaidro, ka, lai polisei pieteiktos, ir nepieciešams uzrakstīt un iesniegt iesniegumu. Polise tiks noformēta, un ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā tiks ietverts maksājums 23 centi mēnesī, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi.

No polises iespējams arī atteikties, iesniedzot SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegumu, tomēr, pirms pieņemt lēmumu par atteikšanos no tās, aicinām dzīvokļu īpašniekus objektīvi izvērtēt piedāvātās polises nosacījumus, ņemot vērā, ka mēneša maksājums ir tikai 23 centi mēnesī.

INFORMĀCIJAI!

Arī 2021. gadā SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem sadarbībā ar “Gjensidige” tiek piedāvāts pieteikties kompleksajai nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par īpaši izdevīgu cenu, mēneša maksājumus par šo polisi iekļaujot ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos.

Plašāka informācija par apdrošināšanas piedāvājumiem SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Apdrošināšana”. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām darba laikā zvanīt Klientu apkalpošanas nodaļai uz tālruņa numuru 65049114.

Related Posts

Arhīvi