Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kā deklarēt dzīvesvietu?

Iedzīvotāji nereti vēršas SIA “Ogres Namsaimnieks”, vēloties deklarēt savu dzīvesvietu, tomēr šāds pakalpojums nav daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieka kompetencē.

Dzīvesvietu var deklarēt sekojošos veidos:

1. tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta.

Ogres novadā to var izdarīt Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Ogrē, Brīvības ielā 33, 1. stāvā. Šis ir maksas pakalpojums, veidlapa pieejama ŠEIT.

Jāņem vērā! Apmeklētāju apkalpošana klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, tiks organizēta tikai tad, ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti (tai skaitā izmantojot videokonferenci) un iesnieguma izskatīšana ir saistīta ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību. Ar Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centru var sazināties, zvanot uz 65071160.

2. bez maksas elektroniski portālā www.latvija.lv

3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē – Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ārzemniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju, bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju, kā arī personai, attiecībā uz kuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par tiesiskā statusa noteikšanu vai uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu (papildu informāciju var iegūt, rakstot e-pastu uz pskn@pmlp.gov.lv vai darba dienās zvanot uz tālruņa numuru 67209400).

Vairāk informācijas par dzīvesvietas deklarēšanu Ogres novada pašvaldības mājas lapā.

Related Posts

Arhīvi