Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Turpinās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju inženiertīklu nomaiņas darbi

Uz š. g. novembra beigām iekšējo inženiertīklu nomaiņa pabeigta trīspadsmit SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās: Ausekļa prospektā 5, 6, 10 un 16, Celtnieku ielā 2, Grīvas prospektā 8, Jaunatnes ielā 2 un 4, Lapu ielā 8, Meža prospektā 6, Tīnūžu ielā 3a un 15 un Turkalnes ielā 1a, Ogrē. Vēl trīs dzīvojamās mājās darbi turpinās un tos plānots pabeigt līdz 2020. gada beigām.

Publiskais iepirkums par inženiertīklu nomaiņu SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tika izsludināts š. g. 9. aprīlī. Darbus veic iepirkuma uzvarētāja SIA “Ūdens Rīgai”, ar ko SIA “Ogres Namsaimnieks” š. g. 8. jūlijā noslēdza līgumu.

Inženiertīklu un ar tiem saistīto inženierietaišu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums noteikts 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām” 2. pielikumā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās visā Latvijā inženiertīkli lielākoties jau kalpojuši ilgāk, nekā paredzēts, tādēļ avāriju skaits arvien palielinās. Iepirkumā iekļauto dzīvojamo māju guļvadiem ne vien pārsniegts kalpošanas termiņš, bet arī vizuālās apsekošanas rezultātā konstatēts, ka tie bijuši sliktā tehniskā vai pat pirmsavārijas stāvoklī.

Piemēram, dzīvojamā mājā Tīnūžu ielā 3a, Ogrē, š. g. oktobrī un novembrī tika veikti sekojoši inženiertīklu maiņas darbi:

  • Aukstā ūdens apgādes sistēmas guļvada un tā atzaru maiņa (no ēkas ievada patēriņa skaitītāja līdz pagrabstāva pārseguma paneļiem), šīs sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa, jaunizbūvētā guļvada un tā atzaru izolēšana ar pelēko pretkondensāta izolāciju. Darbu izmaksas: 6050,33 EUR (bez PVN).
  • Karstā ūdens apgādes sistēmas un recirkulācijas guļvadu maiņa (no izvadiem ēkas individuālajā siltummezglā līdz kāpņu telpu noslēgventiļiem), jauno guļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām un šo guļvadu atzaru noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa (uz kāpņu telpām). Darbu izmaksas: 7161,15 EUR (bez PVN).

Dzīvojamā mājā Tīnūžu ielā 3a, Ogrē,  inženiertīklus nolēma nomainīt pēc tam, kad ēkā bija notikusi aukstā ūdens guļvadu avārija. Kāds aktīvs dzīvojamās mājas iedzīvotājs bijis klāt, kad SIA “Ogres Namsaimnieks” darbinieki lokalizējuši avāriju, konstatējot, ka kritiskā stāvoklī ir ne vien aukstā, bet arī karstā ūdens guļvadi.

“Kad pagrabā tika mainīti guļvadi, es mazliet pavēroju, kā darbi tiek veikti,” telefonsarunā stāsta dzīvojamās mājas iedzīvotājs, kurš pats ir ar tehnisko izglītību un atzīst, ka viņam ir priekšstats par šāda veida darbiem. “Viss tika veikts profesionāli. Turklāt darbu izmaksas ir pieņemamas – cik zinu, lētāk paveikt šādus darbus nevar. Varu pateikt, ka daudzi ir pelnījuši pateicību par mūsu mājā veiktajiem darbiem, it īpaši par pēdējā gada laikā padarīto.”

Dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 3a, Ogrē, dzīvokļu īpašnieki pieņēmuši lēmumu nākamo trīs gadu laikā izveidot uzkrājumu arī kanalizācijas, aukstā un karstā ūdens, kā arī karstā ūdens cirkulācijas sistēmu stāvvadu nomaiņai.

SIA “Ogres Namsaimnieks” nākamajiem gadiem izvirzījusi kā prioritāti iekšējo inženiertīklu maiņas darbus un iekļāvusi tos dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plānos.

Related Posts

Arhīvi