Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Automašīnu riepas nedrīkst atstāt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos

Tuvojoties 1. decembrim, kad visām automašīnām jābūt aprīkotām ar ziemas riepām, SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos pie sadzīves atkritumu konteineriem arvien vairāk tiek atstātas nolietotas vieglo automašīnu riepas.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 35. punktu nav pieļaujama sadzīves bīstamo atkritumu (elektropreču, riepu, akumulatoru u. c.) ievietošana sadzīves atkritumu konteinerā vai novietošana pie tiem. Savukārt 34.1. punkts nosaka, ka sadzīves bīstamie atkritumi, tajā skaitā videi kaitīgās preces, arī riepas, var nodot dalīto atkritumu pieņemšanas laukumos vai atkritumu apsaimniekotāja rīkoto akciju ietvaros.

Saistošo noteikumu 65.1 punkts paredz, ka par šo noteikumu neievērošanu fiziskām personām var tikt piemērots naudas sods līdz 350 eiro, juridiskām personām – līdz 1400 eiro. Administratīvais sods pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu un atlīdzināt nodarītos zaudējumus.

Kur Ogrē var nodot vieglo automašīnu riepas un cik tas maksā?

  • Vieglo automašīnu riepas var nodot SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43B, Ogrē. Darba laiks: darba dienās no plkst. 10:00 līdz 19:00; brīvdienās un svētku dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00.
  • Vienas riepas nodošana izmaksā divus eiro (ieskaitot PVN).
  • SIA “Ķilupe” kontakti: tālruņa nr. 65071282 un 29241492, e-pasts: kilupe@gmail.com.

Svarīgi!

Par savu transporta līdzekļu riepu nodošanu utilizācijai katrs ir atbildīgs pats, un no tām atbrīvoties nav pārvaldnieka pienākums.

Pamanot, ka dzīvojamās mājas iekšpagalmā kāds atstāj riepas, iedzīvotāji tiek aicināti ziņot Ogres novada pašvaldības policijai, zvanot uz tālruņa numuru 65047100.

Related Posts

Arhīvi