Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Svarīga informācija komunālo pakalpojumu rēķinos!

SIA “Ogres Namsaimnieks” ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos (lejasdaļā labajā pusē) tiek iekļauta papildu informācija, kas attiecas uz konkrēto dzīvokli:

1. Ja vienu vai divus mēnešus nav iesniegti ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, rēķinā ir informācija, ka ūdens patēriņa aprēķins veikts pēc dzīvokļa vidējā ūdens patēriņa.

2. Ja rādījumi nav iesniegti trīs mēnešus pēc kārtas, rēķinā ir informācija, ka, neiesniedzot tos arī ceturto mēnesi pēc kārtas, tiks aprēķināta ūdens patēriņa starpība.

3. Ja rādījumi nav iesniegti četrus mēnešus pēc kārtas, rēķinā ir informācija, ka ir aprēķināta ūdens patēriņa starpība. Rēķina lejasdaļā šajā mēnesī vairs neparādās lauki, kuros ierakstīt skaitītāju rādījumus, tādēļ nepieciešams izmantot kādu citu rādījumu iesniegšanas veidu (skatīt attēlā).

4. Ja skaitītāju verificēšanas termiņš beidzas tuvāko trīs mēnešu laikā, rēķinā ir informācija, ka līdz minētajam termiņam jāveic skaitītāju nomaiņa vai verificēšana, lai netiktu aprēķināta ūdens patēriņa starpība.

5. Ja skaitītāju verificēšanas termiņš ir beidzies, rēķinā ir informācija, ka ir aprēķināta ūdens patēriņa starpība un jāpievērš uzmanība verificēšanas termiņam. Rēķina lejasdaļā šajā mēnesī vairs neparādās lauki, kuros norādīt skaitītāju rādījumus. Šajā gadījumā pēc iespējas ātrāk jāverificē vai jānomaina skaitītāji.

6. Ja ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas termiņš beidzas ārkārtējās situācijas laikā, verificēšana jāveic trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Šāda informācija ir visos rēķinos par oktobri.

Skaitītāju verificēšanu vai nomaiņu var pieteikt jebkurā sertificētā uzņēmumā, kas veic skaitītāju verificēšanu/nomaiņu, to skaitā:

Uzņēmuma nosaukums Kontaktinformācija
SIA “OG-santehnika” 29273468
SIA “OROLS ŪDENS UZSKAITE” 67812123, 29457775
SIA “SANO” 67563065, 29955571
IK “Aksnu” 28679800

Kā jau ziņojām š. g. oktobra vidū, SIA “Ogres Namsaimnieks” rēķinos ir mainīta svītrkoda, kas nepieciešams, lai apmaksātu rēķinu kādā no “Maxima” veikaliem, atrašanās vieta. Tagad šis svītrkods atrodas rēķina augšējā labajā stūrī.

Related Posts

Arhīvi