Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

SIA “Ogres Namsaimnieks” dzīvojamo māju apsaimniekošanu plāno ilgtermiņā

SIA “Ogres Namsaimnieks” klienti līdz š. g. 15. oktobrim savās pastkastītēs saņēmuši savas dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi 2021. gadam, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu, kurā norādīti ne tikai 2021. gadā veicamie darbi, bet uzskatīti arī ilgtermiņā ieplānotie darbi un to provizoriskās izmaksas.

“Šogad dzīvokļu īpašniekiem piedāvājam dzīvojamo māju remontdarbu plānus ilgākam laika periodam – daļai dzīvojamo māju līdz pat 2026. gadam,” informē SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis Kaspars Grīnbergs. “Tas nepieciešams tādēļ, lai dzīvokļu īpašniekiem rastos izpratne par to, kāds ir faktiskais darbu apjoms, kas dzīvojamā mājā kopumā ir jāveic.”

Pirms dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmju un uzturēšanas darbu plānu sastādīšanas katrai SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajai dzīvojamai mājai veikta vizuālā apsekošana, uz kuras pamata arī ieplānoti nepieciešamie darbi.

“Prioritāte, protams, ir iekšējie inženiertīkli, elektroapgādes sistēma, inženierkomunikācijas – ūdensvads, kanalizācija, apkures sistēma. Ne mazāk svarīgs ir jumtu un būvkonstrukciju stāvoklis, plaisu veidošanās novēršana ārsienu norobežojošās konstrukcijās. Darbu apkopojumā ietverta arī dzīvojamo māju iekšpagalmu un teritorijas sakārtošana – piebraucamie ceļi, zaļā zona, soliņi,” norāda K. Grīnbergs.

Veicamie darbi sadalīti pa gadiem, jo katrai dzīvojamai mājai ir atšķirīga finansiālā situācija. Dzīvojamām mājām, kurās ir neliels dzīvokļu skaits, lai veiktu apjomīgākus darbus, uzkrājumi būs jāveic ilgākā laika posmā.

Pēc tāmju saņemšanas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem sešu nedēļu laikā jālemj par uzturēšanas darbu plāna un pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par apsaimniekošanas darbu tāmēm vai uzturēšanas darbu plāniem SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina sazināties ar Ēku apsaimniekošanas departamenta vadītāju (tālruņa numurs 28384246, e-pasts: Martins.Kaiva@ogresnamsaimnieks.lv) vai ekonomisti (tālruņa numurs 65049112).

Raksts pārpublicēts no www.ogrenet.lv

Related Posts

Arhīvi