Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – drošība par 23 centiem mēnesī

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, sadarbībā ar ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli ir apdrošināta SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskā atbildība. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, kad regulāri notika negadījumi, kuru rezultātā tika noplūdināti dzīvokļu īpašumi, SIA “Ogres Namsaimnieks” pieņēma lēmumu ieviest dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Apdrošināšanas polise, kas dzīvokļa īpašniekam izmaksā 23 centus mēnesī neatkarīgi no dzīvokļa īpašuma platības, pasargā no neparedzētiem tēriņiem gadījumos, kad tiek nodarīts kaitējums citu personu dzīvoklim, mantai vai veselībai.

Jāņem vērā, ka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz zaudējumus, kas radušies citām personām, piemēram, Jūsu dzīvoklī plīstot ūdens caurulei. Bieži vien dzīvokļu īpašnieki šo apdrošināšanu jauc ar nekustamā īpašuma un mantas apdrošināšanu, kas pasargā gadījumos, kad zaudējumi tiek nodarīti Jūsu dzīvoklim vai tajā esošajām mantām.

Astoņu mēnešu laikā, kopš SIA “Ogres Namsaimnieks” nodrošina dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ir iestājušies vairāki civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas gadījumi, kuros dzīvokļu īpašnieki vērsušies SIA “Ogres Namsaimnieks”, un tie visi saistīti ar kaimiņu dzīvokļa noplūdināšanu. Iemesli ir dažādi, piemēram, caurules plīsums, iekšējās kanalizācijas bojājums u. c., kā rezultātā cietušo dzīvokļu īpašniekiem ir pārskaitītas kompensācijas par radītajiem zaudējumiem naudā, citos gadījumos apmierināta noplūdinātā dzīvokļa apdrošināšanas sabiedrības regresa prasība, dažos gadījumos cietušo dzīvokļu īpašnieki ir izvēlējušies SIA “Ogres Namsaimnieks” piedāvātos remonta pakalpojumus.

Noplūdināšanas gadījumu radītie zaudējumi vidēji ir 600–900 EUR. Šīs summas norāda, ka 2020. gada polisēm izvēlētā apdrošināšanas summa 1000 EUR ir atbilstoša un vairumā gadījumu sedz nodarītos zaudējumus. Tātad vainīgā dzīvokļa īpašniekam zaudējumu novēršana izmaksā vien 23 centus mēnesī un vienreizēju pašriska maksājumu – 45 EUR.

Kopumā vērtējot apdrošināšanas gadījumus, secināms, ka piedāvātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir sevi attaisnojusi.

Kā viens no spilgtākajiem noplūdināšanas gadījumiem, kas pierāda, ka civiltiesiskās apdrošināšanas polise ir sevi attaisnojusi un tai ir jābūt noformētai, ir negadījums, kuru šogad izraisījis dzīvokļa īpašnieks, kurš uz ilgāku laiku atstājis nenoslēgtu krānu virtuvē. Minētā dzīvokļa īpašnieka vainas dēļ kaimiņu dzīvoklis noplūdināts arī iepriekš, kā rezultātā dzīvokļa īpašniekam nākas maksāt apdrošināšanas sabiedrības regresa prasību par radītajiem zaudējumiem. Šoreiz dzīvokļa īpašnieka vainas dēļ radītos zaudējumus pilnā apmērā atlīdzinās SIA “Ogres Namsaimnieks” piedāvātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana polise (neieskaitot pašriska apmēru 45 EUR).

Arī 2021. gadā SIA “Ogres Namsaimnieks” plāno nodrošināt dzīvokļu īpašniekiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises.

Jāņem vērā!

Iestājoties iespējamam apdrošināšanas gadījumam, jāizsauc Avārijas dienests (tālruņa numurs 65022261) vai ugunsgrēka gadījumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (tālruņa numurs 112). Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļā, darba laikā zvanot uz tālruņa numuru 65049114.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Related Posts

Arhīvi