Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

SIA “Ogres Namsaimnieks” dzīvokļu īpašnieku pārstāvju kopsapulcē pārrunā aktuālus jautājumus

Ceturtdien, 16. jūlijā, SIA “Ogres Namsaimnieks” vadība pēc ilgāka pārtraukuma uz kopsapulci aicināja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas un kontaktpersonas. Tikšanās šoreiz notika Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē, un dienas kārtībā bija četri aktuāli jautājumi.

Pirmā tēma attiecās uz jauno siltumenerģijas tarifu, kurš stājies spēkā no šā gada 1. jūlija.

Par šo jautājumu klātesošos informēja SIA “Ogres Namsaimnieks” Siltumapgādes nodaļas vadītājs Igors Minovs. Jaunais siltumapgādes pakalpojumu tarifs Ogrē ir unikāls ar to, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pirmo reizi Latvijā apstiprinājusi divdaļīgu siltumenerģijas tarifu, kas sastāv no mainīgās maksas (enerģijas maksa) un pastāvīgās maksas (jaudas maksa). Tā galvenā priekšrocība ir, ka pastāvīgā maksa ir sadalīta vienādos maksājumos katru mēnesi, kas ļauj samazināt kopējās siltumenerģijas izmaksas apkures sezonā, kad siltumenerģijas patēriņš ir lielāks.

Jo energoefektīvāka māja, jo mazāk būs jāmaksā par siltumenerģiju

Siltumenerģijas tarifa pastāvīgo maksu nosaka pēc pieprasītās siltuma jaudas pie patērētāja, bet mainīgā daļa veidojas no dzīvojamās mājas kopējā siltumenerģijas patēriņa konkrētā mēnesī. Siltumenerģijas cena, izsakot to viendaļīgā tarifā tā ērtākai salīdzināšanai, līdz šim bija 46,71 eiro par megavatstundu, no šā gada 1. jūlija tā ir 47,54 eiro par megavatstundu un, sākot ar 2021. gada 1. jūliju, būs 45,72 eiro par megavatstundu. Jāpiebilst, ka siltumenerģijas tarifs Ogrē joprojām ir viens no zemākajiem Latvijā.

“Būtiskākais ir tas, ka iepriekš visās SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās bija noteikta vienāda fiksēta pastāvīgā siltumenerģijas maksa – 0,10 eiro par kvadrātmetru. Jaunajā tarifā pastāvīgās maksas daļa katrai dzīvojamai mājai ir unikāla un atkarīga tikai no tās siltumenerģijas patēriņa. Šo pastāvīgo jeb jaudas maksu nosaka ar speciālas formulas palīdzību, balstoties uz pēdējo trīs gadu siltumenerģijas patēriņu. Tas nozīmē, ka, jo energoefektīvāka ēka, jo siltumenerģijas maksa par kvadrātmetru būs mazāka,” skaidro I. Minovs.

Jaunajā tarifā mainīgās daļas maksa ir samazinājusies, līdz ar to pastāvīgās maksas daļa mājsaimniecībām lielākoties ir palielinājusies. To, kāda ir konkrētās dzīvojamās mājas pastāvīgā maksa, iedzīvotāji var apskatīt SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas www.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Pakalpojumi – Siltumapgāde”.

Kopsapulces dalībniekus interesēja arī, ko darīt, ja pirmā stāva dzīvokļos ir vēss, bet augšējos stāvos par karstu – vai iespējams apkures sistēmu pārregulēt tā, ka siltuma padeve vispirms nonāk pirmā stāva dzīvokļos un tikai tad virzās uz augšu. SIA ”Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis Kaspars Grīnbergs skaidro, ka nodrošināt vienādu temperatūru un siltumenerģijas patēriņu katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī nav iespējams, jo dzīvojamās mājās lielākoties ir viencaurules apkures sistēma. Vienīgais veids, kā situāciju nedaudz uzlabot, ir pašiem iedzīvotājiem sekot līdzi temperatūrai, to attiecīgi lūdzot pieregulēt, kā arī iespējams uzstādīt balansējošas elektroniskas ierīces uz stāvvadu atgaitām, kuras nodrošina vienmērīgu siltumnesēju plūsmu visos stāvvados, tādējādi izlīdzinot pretestību.

Ziņot SIA “Ogres Namsaimnieks” par pārāk karstu vai aukstu temperatūru dzīvoklī var, darba laikā zvanot uz tālruņa numuru 29739416.

Pēdējais laks pieņemt lēmumus par rotaļu laukumu tālāko likteni

Otrs kopsapulcē pārrunātais jautājums skāra bērnu rotaļu laukumu iekārtu tehnisko stāvokli dzīvojamo māju iekšpagalmos.

Šī gada jūnijā atbilstoši sertificēta rotaļu iekārtu inspektora sniegtajam apsekošanas (pārbaudes) pārskatam SIA “Ogres Namsaimnieks” darbinieki izlika informatīvus paziņojumus pie tām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuru piesaistītajā teritorijā atrodas vēl padomju gados izveidoti bērnu rotaļu laukumi, kuru iekārtas nepieciešams remontēt vai demontēt. Dzīvokļu īpašniekus aicināja viena mēneša laikā apspriest un lemt par jaunu iekārtu uzstādīšanu demontējamo vietā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamenta vadītājs Mārtiņš Kaiva norāda, ka, veicot apsekošanu, ļoti reti bija rotaļu laukums, kurā nebūtu jādemontē kāda iekārta vai pat visas, jo tās neatbilst mūsdienu drošības prasībām un, spēlējoties šādos laukumos, bērni var gūt traumas. Daudzviet bīstamas ir pašas rotaļu iekārtas, piemēram, smagas metāla šūpoles. Ja šūpoles nav aprīkotas ar vieglu un trieciendrošu sēdekli, bērni var gūt nopietnas galvas traumas. Otrs aspekts ir laukuma segums, ko nepieciešams nomainīt pret cenas ziņā lētāko smalko mulču vai gumijotu segumu. Diemžēl dzīvokļu īpašnieku aktivitāte, lemjot par rotaļu laukumu tālāko likteni, ir visai zema.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus vēl līdz 6. augustam apspriest savā starpā iespējamos risinājumus un pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par jaunu iekārtu uzstādīšanu demontējamo vietā, kā arī finansējuma nodrošināšanu. Bīstamo rotaļu iekārtu demontāžas darbi saskaņā ar iepriekš izveidoto grafiku tiks uzsākti 6. augustā. Atsevišķas rotaļu iekārtas, kas bija kritiskā stāvoklī, jau ir demontētas.

Jāpiebilst, ka gan demontāžās, gan remonta, gan arī jaunu rotaļu iekārtu iegādes un uzstādīšanas izmaksas pilnā apmērā sedz tās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki, kuras piesaistītajā teritorijā atrodas konkrētais rotaļu laukums. Demontētās metāla konstrukcijas tiks nodotas metāllūžņu uzpirkšanas punktā, un par iegūto naudu attiecīgi samazināsies demontāžas izmaksas.

Ja rotaļu laukumu izmanto arī kaimiņu mājās dzīvojošie bērni, jauna rotaļu laukuma izveides projektu var realizēt vairākas dzīvojamās mājas, dzīvokļu īpašnieku kopībām ar balsu vairākumu pieņemot attiecīgu lēmumu.

Īstenos vairākus labiekārtošanas projektus un veiks bedrīšu remontu

M. Kaiva iepazīstināja klātesošos arī ar trešo dienas kārtībā esošo jautājumu – šogad plānotajiem darbiem, lai uzlabotu dzīvojamo māju iekšpagalmos esošo piebraucamo ceļu tehnisko stāvokli.

M. Kaiva skaidro, ka iepirkumu rezultātā ir noslēgti trīs līgumi par pašvaldības līdzfinansēto labiekārtošanas darbu veikšanu vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos. Saskaņā ar līguma nosacījumiem SIA ”CEĻINIEKS 01” ir apņēmies līdz šā gada beigām veikt stāvlaukuma paplašināšanas būvdarbus Tīnūžu ielā 3a, 5 un 7, Ogrē. SIA “Ceļu tīkli” veiks labiekārtošanas darbus otrajā grupā esošo dzīvojamo māju iekšpagalmos. No kopumā piecām mājām četrās paredzēti darbi ar pašvaldības līdzfinansējumu: bedrīšu lāpīšana ar pilno tehnoloģiju Grīvas prospektā 6 un Skolas ielā 10, Ogrē, kā arī stāvlaukuma izbūves / paplašināšanas darbi Mālkalnes prospektā 6 un 16, Ogrē. Par atkritumu konteinera novietnes izbūvi Zaķu ielā 1, Ogrē, maksās šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.

Pašlaik notiek līguma slēgšanas process ar iepirkumā uzvarējušo uzņēmumu SIA ”Igumi” par atbalsta sienas pārbūvi Lapu ielā 11, Ogrē, ar pašvaldības līdzfinansējumu. “Sarežģītākajiem darbiem Tīnūžu ielā 3a, 5 un 7, kā arī Mālkalnes prospektā 6 un 16, Ogrē, esam piesaistījuši sertificētu ceļu būvdarbu būvuzraugu. Dzīvokļu īpašnieki ir rūpīgi krājuši naudu, un Ogres novada pašvaldība radusi iespēju minētos darbus līdzfinansēt 50 procentu apmērā no plānotās summas. Vairumam darbu radies ietaupījums, jo pretendenta piedāvājums bijis lētāks nekā plānots. Tomēr darbi Tīnūžu ielā 3a, 5 un 7, Ogrē, tiks veikti pa lielāku samaksu nekā plānots. Lai arī iepirkumā uzvarēja pretendents ar zemāko piedāvāto cenu, šī cena bija lielāka nekā plānots. Darbus tomēr nav plānots atcelt, lai nezaudētu pašvaldības līdzfinansējumu,” skaidro M. Kaiva, piebilstot, ka Rīgas ielā 6, Ogrē, šogad paredzēta iekšpagalma ceļa projektēšana. Projekta prognozētās izmaksas ir 2500,00 eiro bez PVN. Plānota braucamās daļas pārbūve, lietus ūdens novadīšana, apgaismojuma ierīkošana, gājēju celiņa izbūve, rotaļu laukuma, soliņu, autonovietnes, apstādījumu ierīkošana.

Šogad darbu sarakstā ir arī bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju. Bedrītes paredzēts saremontēt Ausekļa prospektā 15, Grīvas prospektā 6a, 7 un 15, Skolas ielā 5, 7, 9 un 11, kā arī Upes prospektā 22, Ogrē.

“Bedrīšu remontu ar pilno tehnoloģiju veic, bedri izfrēzējot taisnstūra formā. Ja tā ir dziļāka par pieciem centimetriem, bedres segumu izlīdzina ar šķembām, noblietē, pārklāj ar bituma mastiku, kas nodrošina labu saķeri, un virsū uzklāj karsto asfaltu. Raudzīsim, lai šie darbi tiktu veikti kvalitatīvi. SIA “GLUDI LM” darbus visos objektos veiks par zemāku cenu nekā māju apsaimniekošanas plānā tika paredzēts, tāpēc veidosies finanšu līdzekļu ietaupījums,” skaidro M. Kaiva.

Skolas ielā 15, Ogrē, bedrīšu remonts aizstāts ar kanalizācijas guļvadu maiņu, bet Grīvas prospektā 29, Ogrē, ar lodžiju atjaunošanu.

Par lielgabarīta atkritumu izvešanu katram būs jāmaksā pašam

Kopsapulces noslēgumā SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis Kaspars Grīnbergs informēja par izmaiņām lielgabarīta atkritumu savākšanas kārtībā.

K. Grīnbergs norāda, ka līdzšinējā kārtība, kad lielgabarīta atkritumus izveda pēc noteikta grafika, sevi nav attaisnojusi, tāpēc, sākot ar šā gada 1. septembri, SIA ”Ogres Namsaimnieks” vairs nenodrošinās centralizētu pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju radīto lielgabarīta atkritumu izvešanas pakalpojumu un attiecīgi par to vairs neiekasēs samaksu pie nosacījuma, ka iedzīvotāji ievēros noteikto kārtību. Līdzšinējā kārtība tiek mainīta, jo tā nav finansiāli taisnīga pret tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri paši lielgabarīta atkritumus tikpat kā nerada, kā arī pret tiem, pie kuru dzīvojamām mājām to izdevīgās atrašanās vietas dēļ savus lielgabarīta atkritumus atstāj citu dzīvojamo māju iedzīvotāji vai privātmāju īpašnieki. Lielgabarīta atkritumu izvešana katram būs jānodrošina individuāli, par to attiecīgi arī maksājot.

K. Grīnbergs uzsver, ka no 1. septembra Ogrē lielgabarīta atkritumus novietot nedrīkstēs. Kas attiecas uz būvgružiem, tāpat kā līdz šim, tos iespējams nodot, pasūtot atsevišķu konteineru vai pašiem nogādājot atkritumu poligonā “Getliņi”.

K. Grīnbergs informē, ka par lielgabarīta atkritumu turpmākajām nodošanas iespējām SIA “Ogres Namsaimnieks” sniegs atsevišķu informāciju.

Raksts pārpublicēts no laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” (autors: Dzintra Dzene)

Related Posts

Arhīvi