Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina ziņot par dzīvojamo māju konstruktīvo elementu bojājumiem

Š. g. 21. jūlijā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 4, Ogrē, nokrita dzelzsbetona gabals, kura izmērs bija pietiekami liels, lai varētu apdraudēt garāmgājēju drošību. Apsekojot notikuma vietu, tika konstatēts, ka blakus kāpnēm, kas ved uz vienu no pirmā stāva veikaliem, atrodas aptuveni pusotru kilogramu smaga, 60 centimetru gara dzelzsbetona konstrukcijas atlūza, kas bija atdalījusies no ceturtā stāva lodžijas grīdas dzelzsbetona paneļa. Lodžiju pārseguma paneļi ir rūpnieciski ražoti būvizstrādājumi, un šādas situācijas, kad no viengabalaina elementa atdalās atlūza, faktiski nav paredzamas.

SIA “Ogres Namsaimnieks”, izpildot normatīvo aktu prasības, regulāri apseko savā pārvaldīšanā esošās būves un to būvizstrādājumus. 2019. gadā veiktās vizuālās apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka daļai dzīvojamo māju ir nepieciešams veikt detalizētu būvju, to daļu vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti. Tāpēc 2020. gada 24. jūlijā SIA “Ogres Namsaimnieks” izsludināja iepirkumu Nr. SIAON 2020/12-AK tehniskās apsekošanas atzinumu, plaisu monitoringa atskaišu, tekstuālu un grafisku priekšlikumu izstrādei 20 SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās. Iepirkuma rezultātā dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa novērtēšanai tiks piesaistīts sertificēts būvinženieris, kurš sniegs savu atzinumu, ļaus objektīvi novērtēt situāciju ar dzīvojamām mājām un savlaicīgi novērst potenciālos draudus.

Sertificēta būvinženiera uzdevumi:

1) Vizuāli novērtēt ēku būvkonstrukciju un būvizstrādājumu tehnisko stāvokli. Ja būvinženieris uzskatīs, ka konstatēto bojājumu (piemēram, plaisu) raksturu grūti noteikt, tiks veikta tehniskā izpēte.

2) Veikt tehnisko izpēti – konstatēto plaisu monitoringu sešu mēnešu garumā. Ja plaisas neietekmēs ēkas nestspēju vai būvizstrādājumu drošību, nākamais solis nebūs jāveic.

3) Izstrādāt tekstuālu un grafisku priekšlikumu konstrukciju pastiprināšanai, ja tehniskajā izpētē tiks konstatēts, ka plaisas ietekmē ēkas nestspēju vai būvizstrādājumu drošību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām” 318. sērijas dzīvojamām mājām (balto silikātķieģeļu mūra ēkas, tostarp tā saucamās Hruščovkas), kas ietilpst IV kapitalitātes grupā, vidējais kalpošanas ilgums ir noteikts 70 gadi. Savukārt 103. (dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 29, Mālkalnes prospektā 9, 12, 20, Ogrē, u. c.), 104. (dzīvojamās mājas Lapu ielā 4, 6, 8, 11, Meža prospektā 4, 4A, 6, Ogrē, u. c.) un 602. (deviņu stāvu saliekamo paneļu dzīvojamās mājas Ausekļa prospektā, Vidus prospektā un Zilokalnu prospektā, Ogrē) sērijas dzīvojamām mājām, kas ietilpst V kapitalitātes grupā, vidējais kalpošanas ilgums ir noteikts 60 gadi.

Atkarībā no būvēšanas gada Ogrē esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas maksimālo kalpošanas ilgumu sasniegs tuvāko 10–20 gadu laikā. Dzīvokļu īpašniekiem piederošais nekustamais īpašums – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – noveco, un nepieciešami arvien lielāki ieguldījumi tā uzturēšanā. Šo iemeslu dēļ turpmāk SIA “Ogres Namsaimnieks” sagatavoto dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēs arvien biežāk tiks iekļauti konstruktīvo elementu tehniskās izpētes darbi, kā arī būvdarbi konstrukciju atjaunošanai un pastiprināšanai. Šādi darbi ir nepieciešami, lai varētu uzturēt dzīvojamās mājas atbilstošā tehniskā stāvoklī un novērstu potenciālos draudus, ko var radīt savlaicīgi nenovērsti bojājumi dzīvojamo māju konstruktīvajos elementos.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina arī pašus dzīvokļu īpašniekus un iedzīvotājus aktīvi iesaistīties pārvaldīšanas procesā un ziņot par konstruktīvo elementu bojājumiem un iespējamo apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai.

Ziņot iespējams, zvanot uz SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numuru 65049114, rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv, kā arī izmantojot sadaļu “Saziņa” SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portālā e.ogresnamsaimnieks.lv (tikai reģistrētiem lietotājiem). Avārijas situācijās jāzvana uz diennakts Avārijas dienesta tālruņa numuru 65022261.

Related Posts

Arhīvi