Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Ogrē jauns siltumenerģijas tarifs – no 1. jūlija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) ar 2020. gada 28. maija padomes lēmumu Nr. 59 ir apstiprinājusi jauno SIA “Ogres Namsaimnieks” aprēķināto siltumapgādes pakalpojumu tarifu Ogrē, kas ir par 2,1% zemāks nekā līdz šim spēkā esošais tarifs un joprojām būs viens no zemākajiem Latvijā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” izstrādātais tarifa projekts pirmreizēji Regulatorā tika iesniegts 2019. gada 22. maijā. Tā kā SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas pakalpojumu tarifu Regulatorā iesniedza apstiprināšanai pirmo reizi, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana bija apjomīgs un laikietilpīgs process, kā rezultātā tarifa projekta izskatīšana aizņēma aptuveni vienu gadu.

Jaunais siltumenerģijas tarifs, kas izstrādāts atbilstoši Regulatora padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumam Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, ir unikāls ar to, ka tas ir Regulatora pirmais apstiprinātais divdaļīgais siltumenerģijas tarifs. Šāda tarifa apstiprināšana bija iespējama, jo Ogrē jau vēsturiski tiek piemērots divdaļīgs siltumenerģijas tarifs.

Tarifa mainīgā daļa, kura iepriekš bija 40,22 EUR/MWh, no 2020. gada 1. jūlija tiek samazināta uz 36,69 EUR/MWh, savukārt no 2021. gada 1. jūlija – uz 34,87 EUR/MWh. Samazinoties mainīgajai siltumenerģijas maksas daļai, pastāvīgā maksa uz 1 m2 lielākoties palielināsies.

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās līdz šim bija noteikta fiksēta pastāvīgā maksa, kas bija 0,10 EUR/m2, bet jaunajā tarifā katrai dzīvojamai mājai fiksētā maksa būs aprēķināta atšķirīga, atbilstoši siltumenerģijas patēriņam iepriekšējos trīs gados. Šāda sadalījuma rezultātā energoefektīvākas dzīvojamās mājas par siltumenerģiju maksās mazāk.

Divdaļīgā siltumenerģijas tarifa priekšrocības

Divdaļīgais siltumenerģijas tarifs sastāv no pastāvīgās daļas, kas tiek noteikta pēc pieprasītās siltuma jaudas pie patērētāja, un mainīgās daļas, kas veidojas no dzīvojamās mājas kopējā siltumenerģijas patēriņa. Divdaļīgā tarifa galvenā priekšrocība ir tā, ka pastāvīgā maksa tiek sadalīta vienādos maksājumos katru mēnesi, kas ļauj samazināt siltumenerģijas izmaksas apkures sezonā, kad siltumenerģijas patēriņš ir augstākais.

Tā kā SIA “Ogres Namsaimnieks” pēc reorganizācijas turpināja siltumenerģiju piegādāt par  2017./2018. gada tarifu, lai gan bija kāpušas gan kurināmā, gan iepirktās siltumenerģijas izmaksas, netika nosegtas visas izmaksas, kas saistītas ar siltumenerģijas piegādi. Tāpēc jaunais siltumenerģijas tarifs ir apstiprināts divos periodos: pirmais no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam un otrais, sākot ar 2021. gada 1. jūliju. Pirmajā periodā siltumapgādes tarifa izmaksās būs iekļautas arī iepriekšējā perioda neparedzētās izmaksas un neparedzētie ieņēmumi no iepirktās siltumenerģijas un dabasgāzes cenu izmaiņām, attiecinot neparedzētās izmaksas uz viena gada periodu.

No 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam tarifs būs par 1,8% augstāks nekā iepriekš:

  1. siltumenerģijas mainīgā komponente 36,69 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,62 EUR/MWh);
  2. siltumenerģijas jaudas maksa 21,70 tūkst. EUR/MW/gadā.

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, divdaļīgais siltumenerģijas pakalpojumu tarifs būs par 2,1% zemāks nekā šobrīd:

  1. siltumenerģijas mainīgā komponente 34,87 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,62 EUR/MWh);
  2. siltumenerģijas jaudas maksa 21,70 tūkst. EUR/MW/gadā.

Siltumenerģijas cena, izsakot to viendaļīgā tarifā:

  1. līdz šim spēkā esošais tarifs – 46,71 EUR/MWh;
  2. no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam – 47,54 EUR/MWh (tarifa kāpums 1,8%);
  3. sākot ar 2021. gada 1. jūliju – 45,72 EUR/MWh (tarifa samazinājums 2,1%).

Papildus Regulators piešķīris SIA “Ogres Namsaimnieks” tiesības pašiem noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, mainoties kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cenai.

Ar pilnu Regulatora 2020. gada 28. maija padomes lēmumu Nr. 59 par SIA “Ogres Namsaimnieks” tarifa apstiprināšanu iespējams iepazīties Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Ar pastāvīgās maksas aprēķinu būs iespējams iepazīties SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Siltumapgāde”.

Related Posts

Arhīvi