Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Dezinfekcija, dezinsekcija un deratizācija ir svarīgas, lai neieviestos nevēlami “kaimiņi”

Faraonskudras, blusas, prusaki, blaktis, grauzēji – žurkas un peles – ir parazīti, kas neaicināti ieviešas dzīvojamo māju pagrabos un pat dzīvokļos, radot diskomfortu un nereti izraisot arī veselības problēmas. SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās nodrošina divas reizes gadā stāvvadu dezinfekciju, trīs reizes gadā deratizāciju un četras – dezinsekciju.

Ar “nelūgtajiem viesiem”, kurus vairumā gadījumu iespējams apkarot vien ar ķīmisku un indi saturošu preparātu palīdzību, ir tiesības darboties tikai sertificētiem uzņēmumiem. Tāpēc SIA “Ogres Namsaimnieks” slēdz līgumu par attiecīgu pakalpojumu – plānveida deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

“Mēs esam sastādījuši grafiku un veicam šos darbus saskaņā ar to. Ja to nedarīsim, problēma ar prusakiem, blusām, blaktīm, kā arī faraonskudrām, kas aktivizējas laikā no aprīļa līdz oktobrim, var kļūt nekontrolējama. Pat ja reizēm iedzīvotājiem ir iebildumi, mēs nevaram gaidīt, līdz kādā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ieviesīsies šie nevēlamie viesi. Arī tad, ja regulāri un intensīvi tiek veikta dezinsekcija, kukaiņi pēc kāda laika var atgriezties. Dezinfekcija un dezinsekcija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās bija paredzēta jau maijā, bet, ņemot vērā to, ka ārkārtējās situācijas dēļ daudzi iedzīvotāji lielākoties uzturējās savos mitekļos, šos pasākumus bijām nedaudz atlikuši,” saka SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamenta Teritorijas uzkopšanas nodaļas vadītāja Līga Puriņa, piebilstot, ka par plānotajiem pasākumiem paziņojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiek izvietoti piecas dienas iepriekš, lai personas, kurām var būt alerģiskas reakcijas, kamēr notiek šis process, varētu pamest savu mitekli.

Deratizācija notiek daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagrabu koplietošanas telpās, žurku un peļu iznīcināšanai novietojot kārbiņu ar saindētu barību. Citur koplietošanas telpās saindēto barību nav atļauts novietot, jo tai var piekļūt bērni un mājdzīvnieki. L. Puriņa piebilst, ka Ogrē ir aiztaisītas dzīvojamo māju pagrabu lūkas un līdz ar to pagrabos nevar iekļūt un saindēties arī ielas kaķi.

“Tie iedzīvotāji, kuri pat nenojauš par grauzēju klātbūtni dzīvojamā mājā, pauž neizpratni par šī pakalpojuma nepieciešamību. Taču tie, kam ar pelēm vai žurkām izdodas aci pret aci sastapties, piemēram, savā vannas istabā vai tualetē, ir gluži pretējās domās. Ja, veicot pagraba apsekošanu, pakalpojuma sniedzējs konstatē, ka kārbiņa ar barību nav aiztikta, tā netiek nomainīta ar citu un attiecīgi konkrētajai dzīvojamai mājai par šo pakalpojumu nav jāmaksā,” skaidro L. Puriņa.

Savukārt plānveida dezinfekcijas darbus divas reizes gadā – pavasarī un rudenī – veic tajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās ir atkritumu stāvvadi un šahtas. Tajās tiek iebērts ķīmisks pulveris, kas saēd netīrumus, un tie nobirst lejā.

L. Puriņa informē, ka ir iespējama arī atkritumu stāvvadu mazgāšana, taču šī pakalpojuma izmaksas ir augstas – aptuveni 700 eiro par vienu stāvvadu. Šāds pakalpojums tiek sniegts pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma pieprasījuma, pirms tam veicot stāvvada apsekošanu.

Raksts pārpublicēts no laikraksta “Ogres Vēstis Visiem”

Related Posts

Arhīvi