Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Skaidrojums par “Facebook” publicēto daļu no SIA “Ogres Namsaimnieks” publiskā gada pārskata

SIA “Ogres Namsaimnieks” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir konstatējusi, ka sociālajā tīklā “Facebook” ir publicēts daļējs informācijas izvilkums no Sabiedrības 2019. gada publiskā gada pārskata. Diemžēl publikācijas autori ir publicējuši, viņuprāt, “interesantāko” daļu no publiskā pārskata, to daļu, kas varētu sasniegt šīs “dzeltenās lapas” autoru mērķi – radīt ažiotāžu. Nav jābūt speciālai izglītībai, lai saprastu, ka pārskats sniedz objektīvu informāciju, ja tas tiek analizēts kopumā.

Lai arī Sabiedrības publiskie gada pārskati ir brīvi pieejami, Sabiedrība uzskata, ka publisko gada pārskatu informācijas izvilkumu publicēšana bez atbilstoša skaidrojuma sniegšanas nav korekta, jo tiek maldināti iedzīvotāji! Tādēļ Sabiedrība iedzīvotājiem sniedz skaidrojumu par publicēto publiskā pārskata daļu. Arī “dzeltenās lapas” autorus aicinām iepazīties ar skaidrojumu.

  1. Sabiedrības 2018. gada publiskajā gada pārskatā tiek atspoguļota informācija par sešiem mēnešiem, bet 2019. gada publiskajā gada pārskatā – par 12 mēnešiem.
  2. 2019. gadā Sabiedrība turpināja nošķirt (pārdalīt) izmaksas, kuras ir attiecināmas uz apsaimniekošanas pakalpojumu, no izmaksām, kuras ir attiecināmas uz siltumenerģijas pakalpojumu. Šo izmaksu nošķiršana (pārdale) tieši ietekmē administrācijas izmaksu pieaugumu 2019. gadā, jo daļa no iepriekš uz siltumenerģijas pakalpojumu attiecināmām izmaksām tika pievienota apsaimniekošanas pakalpojuma izmaksām. Pirms Sabiedrības reorganizācijas administrācijas izmaksas tika dalītas uz četriem dažādiem pakalpojumiem, nevis uz diviem, kā tas ir pašreiz.
  3. Līdz Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” reorganizācijai administratīvās izmaksas tika dalītas starp visām aģentūras nodaļām, lai gan ēku apsaimniekošanas nozarē administratīvā korpusa iesaiste ir vislielākā. 2019. gads ir pirmais pilnais Sabiedrības nostrādātais gads, un šī gada faktiskie dati ir atspoguļoti publiskajā gada pārskatā. Sabiedrība aprēķina savu pakalpojumu cenas, korekti attiecinot izmaksas atbilstoši sniegtā pakalpojuma piekritībai pēc nozares. Ogres novada iedzīvotājiem, maksājot par siltumenerģiju, nav jāsedz apsaimniekošanas pakalpojuma zaudējumi, un otrādi.
  4. 2019. gadā Sabiedrība iegādājās un atjaunoja daļu no darbam nepieciešamā inventāra, turpināja darbu pie programmatūras nomaiņas, turpināja ieviest vairākus jauninājumus, kas tieši nepieciešami apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanai.
  5. Administratīvo izmaksu pieaugumu ietekmēja arī vispārējs darbības nodrošināšanai nepieciešamo preču un pakalpojumu cenu pieaugums 2019. gadā.
  6. Attiecībā par publicēto administrācijas darba algu samaksu, vēršam uzmanību uz jau iepriekš minēto, ka salīdzinošie dati publicēti par 2018. gada sešiem mēnešiem un 2019. gada 12 mēnešiem. Sabiedrības darba izmaksas neveido tikai izceltās administrācijas darba algas izmaksas. Lai salīdzinātu, ir jāvērtē visu Sabiedrības darbinieku darba izmaksas, kas 2018. gadā sešos mēnešos sastāda 663 858,00 EUR, bet 2019. gada 12 mēnešos – 1 114 289,00 EUR, tātad 2019. gadā Sabiedrības darbinieku atalgojums ir mazāks nekā 2018. gadā.

Nobeigumā Sabiedrība vēlas uzsvērt, ka ar patieso un oficiālo Sabiedrības informāciju iedzīvotāji var iepazīties Sabiedrības mājas lapā www.ogresnamsaimnieks.lv, “Facebook” lapā, Sabiedrības birojā (Mālkalnes prospektā 3, Ogrē) vai zvanot uz Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numuru 65049114.

Related Posts

Arhīvi