Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē par klientu aptaujas rezultātiem

Š. g. 15. aprīlī noslēgusies SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu aptauja, kurā varēja piedalīties, elektroniski aizpildot aptaujas anketu, un izmantot iespēju savā īpašumā iegūt noderīgu balvu – dūmu detektoru.

Klientu aptauja tika organizēta ar mērķi noskaidrot, cik no aptaujas dalībniekiem savos dzīvokļos ir uzstādījuši dūmu detektorus, vai seko līdzi aktuālajai informācijai SIA “Ogres Namsaimnieks” “Facebook” lapā un mājas lapā, kādus klientu portāla piedāvātos pakalpojumus izmanto, kā arī kādā veidā nodod ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus.

Lai arī klientu aktivitāte nebija liela, SIA “Ogres Namsaimnieks” saka paldies katram, kas veltīja savu laiku un aizpildīja aptaujas anketu.

Aptaujas rezultāti parāda, ka 76% respondentu vēl nav uzstādījuši savā dzīvoklī autonomu dūmu detektoru. SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka, sākot ar 2020. gada 1. janvāri, dūmu detektoram jābūt uzstādītam katrā mājoklī. To nosaka Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 119. punkts. Aicinām iedzīvotājus ievērot normatīvo aktu prasības, parūpēties par savu un tuvinieku drošību, uzstādot savā dzīvoklī dūmu detektoru!

Pozitīvi vērtējams tas, ka 67% aptaujāto klientu jau izmanto SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portālu. Visbiežāk klientu portāls tiek izmantots, lai ērti nodotu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus un apskatītu ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinus un maksājumus par tiem.

Aptaujāto klientu vidū ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus klientu portālā nodod 42%. Gandrīz tikpat daudzi to dara, iemetot lapiņu ar rādījumiem tiem paredzētajā pasta kastītē savā dzīvojamā mājā.

Uz jautājumu “Vai sekojat līdzi aktuālajai informācijai SIA “Ogres Namsaimnieks” “Facebook” lapā un/vai mājas lapā?” 98% respondentu atbildējuši, ka seko līdzi aktuālajai informācijai.

Aicinām tos klientus, kas to vēl nav izdarījuši, reģistrēties un izmantot iespējas, kuras piedāvā SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāls, tajā skaitā:

  • apskatīt komunālo pakalpojumu rēķinus un veiktos maksājumus;
  • nodot aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, aplūkot rādījumu vēsturi un informāciju par ūdens patēriņa skaitītājiem;
  • izmantot sadaļu “Saziņa”, lai uzdotu SIA “Ogres Namsaimnieks” sev interesējošus jautājumus;
  • apskatīt savas dzīvojamās mājas lietu.

Biežāk uzdotie jautājumi par klientu portālu (tajā skaitā reģistrēšanās iespējām) un atbildes uz tiem šeit:

SIA “Ogres Namsaimnieks” plāno arī nākotnē organizēt klientu aptaujas, lai varētu noskaidrot klientu viedokli par dažādiem ar uzņēmuma darbību un tā sniegtajiem pakalpojumiem saistītiem jautājumiem.

Aicinām klientus būt aktīviem un piedalīties SIA “Ogres Namsaimnieks” organizētajās aptaujās!

Related Posts

Arhīvi