Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu nomas maksu

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, par kurām ir noslēgts zemes nomas līgums ar trešo personu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala lietošanu, komunālo pakalpojumu rēķinos par š. g. martu ir iekļauta maksājuma pozīcija “Par zemes nomu”. Zemes nomas maksa ir aprēķināta par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. martam.

Kā jau informējām iepriekš, 2020. gadā dzīvokļu īpašnieki, kuru dzīvojamā māja atrodas uz citām personām piederoša zemesgabala, zemes nomas maksas aprēķinu par gadu saņems sadalītu vairākos maksājumos, ņemot vērā noslēgtajā zemes nomas līgumā iekļauto zemes nomas maksu. Šādā veidā tiks nodrošināts, ka dzīvokļu īpašniekiem tiks izrakstīts rēķins tieši tādā apmērā, kādā ir jāmaksā zemes nomas maksa zemes īpašniekiem.

Komunālo pakalpojumu rēķinos par š. g. martu ir iekļauta zemes nomas maksas aprēķina pirmā daļa (pirmais maksājums par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. martam).

Related Posts

Arhīvi