Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Automašīnu riepas nedrīkst atstāt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos

Iestājoties siltākam laikam, SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos pie sadzīves atkritumu konteineriem arvien vairāk tiek atstātas nolietotas vieglo automašīnu riepas.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 35. punktu “nav pieļaujama sadzīves bīstamo atkritumu (elektropreču, riepu, akumulatoru u. c.) ievietošana sadzīves atkritumu konteinerā vai novietošana pie tiem”. Savukārt 34.1. punkts nosaka, ka sadzīves bīstamie atkritumi, tajā skaitā videi kaitīgās preces, arī riepas, var nodot dalīto atkritumu pieņemšanas laukumos vai atkritumu apsaimniekotāja rīkoto akciju ietvaros.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. pantā “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana” par šo noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām paredzēts naudas sods no 70 līdz 1000 eiro, juridiskām personām – no 280 līdz 2100 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par savu transporta līdzekļu riepu nodošanu utilizācijai katrs ir atbildīgs pats, un no tām atbrīvoties nav pārvaldnieka pienākums. Atstājot vecās automašīnu riepas dzīvojamo māju pagalmos, iedzīvotāji nostāda pārvaldnieku situācijā, kurā nepaliek citas alternatīvas, kā šos atkritumus savākt, jo pārvaldnieka uzdevums ir sakopt savā pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju teritoriju.

Jāpiebilst, ka tas apgrūtina SIA “Ogres Namsaimnieks” Teritorijas uzkopšanas nodaļas darbu, jo riepas utilizācijai jānodod atsevišķi no lielgabarīta atkritumiem, turklāt izmaksas ir ļoti augstas – tā, piemēram, š. g. marta beigās par astoņu kubikmetru konteinera ar automašīnu riepām izvešanu un nodošanu pārstrādei tika samaksāti nepilni  316 eiro (ieskaitot PVN). Pēdējā mēneša laikā SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos kopumā bija iznestas 1,4 tonnas automašīnu riepu. Vieglās automašīnas riepas svars vidēji ir ap 10 kilogramiem – šādi rēķinot, martā pagalmos tika atstātas aptuveni 140 riepas.

Kur Ogrē var nodot vieglo automašīnu riepas un cik tas maksā?

  • Vieglo automašīnu riepas var nodot SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43B, Ogrē. Darba laiks: darba dienās no plkst. 10:00 līdz 19:00; brīvdienās un svētku dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00.
  • Vienas riepas nodošana izmaksā divus eiro (ieskaitot PVN).
  • SIA “Ķilupe” kontakti: tālruņa nr. 65071282 un 29241492, e-pasts: kilupe@gmail.com.

Pamanot, ka dzīvojamās mājas pagalmā kāds atstāj riepas, iedzīvotāji tiek aicināti ziņot par to Ogres novada pašvaldības policijai, zvanot uz tālruņa numuru 65047100.

Related Posts

Arhīvi