Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Dzīvokļu īpašniekiem ir jāziņo par avārijas situācijām dzīvojamā mājā

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem nereti rodas jautājumi – vai par savā dzīvojamā mājā pamanītajām nebūšanām drīkst ziņot jebkurš iedzīvotājs vai tās ir tikai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas tiesības?

“Dzīvokļa īpašniekam, kā arī īrniekam ir jāinformē SIA “Ogres Namsaimnieks” par bīstamām situācijām. Varbūt ziņotājs nevar izvērtēt situācijas bīstamību, bet viņš var lūgt to pārbaudīt. Informēt var pa telefonu, kā arī ar e-pasta starpniecību. Saņemto informāciju reģistrēs un novirzīs atbildīgajiem darbiniekiem,” norāda SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamenta vadītājs Mārtiņš Kaiva.

Gadījumi, kādos iedzīvotāji visbiežāk vēršas SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļā: nedarbojas apgaismojuma sensors vai izdegusi spuldze kāpņu telpā, salūzis durvju rokturis, pie ieejas durvīm pazudušas tērauda restītes, neveras ciet kāpņu telpas durvis, nedarbojas kodu atslēga, neizdodas aizslēgt pastkastīti, kāpņu margām izlūzis kāds posms, kā arī par potenciāli bīstamām situācijām.

Mārtiņš Kaiva min piemēru, ka nesen zvanījusi kāda dzīvokļa īpašniece un ziņojusi, ka pie kādas mājas kāpņu telpas ieejas ir soliņš, kuram salūzuši dēļi un rēgojas asi skrūvju gali. Iedzīvotāja bažījusies, ka citi dzīvokļu īpašnieki uzzinās, ka ziņotāja ir viņa, un pārmetīs, ka viņas dēļ soliņa remontam tiks iekasēta papildu samaksa.

“Apsekojot tika konstatēts, ka soliņš ir tik tiešām briesmīgā stāvoklī, un, protams, ka tas jādemontē vai jāatjauno. Taču ne šai kundzei, ne citiem dzīvokļu īpašniekiem nav jāuztraucas par izmaksām, jo sīkajiem remontdarbiem paredzētās izmaksas jau ir ietvertas apsaimniekošanas maksā,” skaidro M. Kaiva. “Apsaimniekošanas plānā, ko dzīvokļu īpašniekiem izsniedzam iepriekšējā gada 15. oktobrī, iekļaujam līdzekļus maziem remonta un apkalpošanas darbiem. Papildu nauda par tiem netiek prasīta.”

SIA “Ogres Namsaimnieks” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās jāveic virkne obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību, kuras ir iekļautas apsaimniekošanas maksā, tostarp:

  • dzīvojamās mājas sanitārā apkope,
  • siltumenerģijas piegāde,
  • ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana,
  • sadzīves atkritumu izvešana, slēdzot līgumu ar pakalpojumu sniedzēju,
  • elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai,
  • dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana,
  • tehniskā apkope un kārtējais remonts.

Darbi, kas iekļauti apsaimniekošanas plānā, ir visdažādākie: durvju un logu rokturu nomaiņa kāpņu telpā, kanalizācijas stāvvadu posmu nomaiņa, elektroapgādes sistēmas tehniskā apkope, siltumapgādes uzturēšana, dūmvadu, ventilācijas kanāla apkope u. c.

Ja radusies avārijas situācija, piemēram, sarūsējušas balkona margas, un remontdarbiem paredzētā summa nav pietiekama, tad par veiktajiem darbiem norēķini tiek veikti no dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu atlikuma. Atlikums veidojas no naudas, kas bija paredzēta apsaimniekošanas plānā, bet netika iztērēta.

“Protams, mēs iespēju robežās konsultējamies ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto pārstāvi un saskaņojam šos darbus, bet konceptuāli finanšu līdzekļu atlikumu esam tiesīgi izlietot attiecīgās dzīvojamās mājas vajadzībām pēc sava ieskata. Savukārt ar uzkrājumu bez dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišanas mēs nedrīkstam rīkoties,” norāda M. Kaiva. “Mājas uzkrājums tiek veidots konkrētiem darbiem, par kuriem lēmuši paši dzīvokļu īpašnieki. Katru gadu tiek ieplānots kāds darbs, kas būtu jāveic konkrētai dzīvojamai mājai, piemēram, apkures stāvvadu nomaiņa, šuvju remonts, kāpņu telpas kosmētiskais remonts. Ir mājas, kuras, noslēdzot gadu, lūdz visu atlikumu pārlikt uz uzkrājumu, lai lēmums par līdzekļiem, kas attiecīgajā gadā nav iztērēti, paliek dzīvokļu īpašnieku kopības ziņā. Mēs tomēr neieteiktu visu naudas summu pārcelt uz uzkrājumu, lai avārijas situācijas gadījumā būtu pieejami līdzekļi operatīvai tās novēršanai vai seku mazināšanai.”

M. Kaiva atgādina, ka, lai veiktu darbus, dzīvokļa īpašniekam ir jāraksta iesniegums, jo ir nepieciešams dokuments, uz kura pamata darbu var veikt. Izņēmums ir nepārprotamas avārijas situācijas, kurās jārīkojas nekavējoties – šādos gadījumos iedzīvotājiem jāzvana SIA “Ogres Namsaimnieks” Avārijas dienestam uz tālruņa numuru 65022261.

Par mazām problēmām – piemēram, izdegušu spuldzi kāpņu telpā – iedzīvotāji var sazināties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļu, darba laikā zvanot uz tālruņa numuru 65049114, rakstot uz e-pastu info@ogresnamsaimnieks.lv vai izmantojot saziņas formu klientu portālā e.ogresnamsaimnieks.lv (tikai reģistrētiem lietotājiem). Ja situācijas risināšanai būs nepieciešams iesniegums, klients par to tiks informēts.

Avots: ogrenet.lv

Related Posts

Arhīvi