Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jāapsilda arī tad, ja ziema ir silta

Šī ziema mūs ir lutinājusi ar netipiski siltiem laikapstākļiem, kas atspoguļojas arī dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņā. Tā, piemēram, 2020. gada janvārī siltumenerģijas gala patēriņš ir sarucis par aptuveni 23%, salīdzinot ar 2019. gada janvāra siltumenerģijas patēriņu, un tas redzams arī komunālo pakalpojumu rēķinos.

Tomēr jāņem vērā – lai arī vidējā ārā gaisa temperatūra 2020. gada janvārī bija aptuveni +3 ᵒC, salīdzinot ar aptuveni -4 ᵒC 2019. gada janvārī, dzīvojamā māja ir jāapkurina, un līdz ar to tiek patērēta siltumenerģija un dzīvokļu īpašnieki saņem rēķinus, kuros ir iekļauta pozīcija par apkuri.

Kā veidojas maksa par apkuri?

Dzīvojamās mājas apkures izmaksas katru mēnesi mainās, jo tās ietekmē divas būtiskas komponentes – siltumenerģijas tarifs un patērētais siltumenerģijas daudzums. Tā kā Ogres pilsētā tarifs pēdējo divu gadu laikā nav mainījies, izmaksas par siltumenerģiju ir atkarīgas tikai no patēriņa apjoma.

Divdaļīgs siltumenerģijas tarifs

Ogres pilsētā tiek piemērots divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no mainīgās daļas un pastāvīgās daļas. Divdaļīgā tarifa priekšrocība – izmaksas par siltumenerģijas nodrošināšanu ir vienmērīgākas, jo pastāvīgā maksa (jaudas gada maksa) tiek sadalīta uz 12 mēnešiem, līdz ar to ziemas periodā maksājumi par siltumenerģiju ir zemāki. Siltumenerģijas tarifa pastāvīgās maksas komponente rēķinos katru mēnesi parādās kā nemainīgs maksājums, neatkarīgi no reālā patēriņa šajā periodā. Dzīvojamās mājas maksimālās siltumenerģijas jaudas maksa tiek aprēķināta, izstrādājot tarifu, kurā ņem vērā arī dzīvojamās mājas vēsturisko siltumenerģijas patēriņu.

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām siltumenerģijas pastāvīgā maksa šobrīd ir noteikta 10 centi (0,10 eiro) par kvadrātmetru.

Mainīgā daļa veidojas no dzīvojamās mājas kopējā siltumenerģijas patēriņa. Jo vairāk siltuma tiek patērēts, jo lielāks rēķins par apkuri, tāpēc ir svarīgi siltumu izmantot racionāli, novēršot nelietderīgu siltumenerģijas patēriņu.

Rēķinos atspoguļotā pozīcija “siltums apkurei” tiek aprēķināta pēc dzīvojamās mājas patērētā siltumenerģijas daudzuma konkrētā mēnesī. Tas tiek nolasīts no siltumenerģijas skaitītāja mājas siltummezglā un reizināts ar siltumenerģijas tarifa mainīgo izmaksu daļu, kas Ogrē šobrīd ir 40,22 eiro/MWh.

Dzīvojamās mājas kopējais siltumenerģijas patēriņš atkarīgs no āra gaisa temperatūras, vēja virziena, stipruma, gaisa mitruma, iedzīvotāju paradumiem un ēkas tehniskā stāvokļa, kā arī dzīvojamās mājas individuālajā siltummezglā noteiktā temperatūras režīma, kas regulējas automātiski atbilstoši āra gaisa temperatūrai, tādēļ maksa par apkuri dažādos mēnešos un dažādām mājām atšķiras.

Iedzīvotāji var ziņot, ja dzīvojamā mājā ir pārāk karsti vai auksti

Ja āra gaisa temperatūru ietekmēt nav mūsu spēkos, iekštelpu temperatūras izvēle ir instruments, ar kuru varam ne tikai kontrolēt komforta līmeni dzīvojamā mājā, bet arī samazināt siltumenerģijas izmaksas. Viens grāds vairāk vai mazāk, ko ieregulējam dzīvojamās mājas iekštelpās, ir attiecīgi 5 līdz 6% palielinājums vai samazinājums siltumenerģijas rēķinam. Siltumenerģijas padeve dzīvojamā mājā tiek regulēta siltummezglā, izmantojot apkures līkni – atkarībā no āra gaisa temperatūras mainās temperatūra, kas tiek piegādāta dzīvokļu radiatoriem.

Zvanot uz tālruņa numuru 29739416, iedzīvotāji var informēt SIA “Ogres Namsaimnieks” speciālistu, ja dzīvoklī ir pārāk karsti vai auksti. Saņemot šādu zvanu, tiks novērtēta situācija un pieņemts lēmums par to, vai ir nepieciešama regulācija.

Jāpiebilst, ka dzīvojamās mājas kompleksā renovācija ievērojami samazinātu siltumenerģijas patēriņu, vienlaikus pasargājot būvkonstrukcijas no bojāšanās. Lēmums par dzīvojamās mājas renovāciju un tai nepieciešamo finanšu līdzekļu uzkrāšanu ir jāpieņem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai.

Analizējot informāciju par kopējo siltumenerģijas patēriņu un dzīvokļu īpašniekiem izrakstītajiem rēķiniem par apkuri š. g. janvārī salīdzinājumā ar pagājušā gada janvāri, ir secināms, ka siltā ziema ir ļāvusi ietaupīt siltumenerģiju un iedzīvotājiem par šo pakalpojumu ir jāmaksā mazāk nekā pērn.

Jāpiebilst, ka spēkā esošais siltumenerģijas tarifs Ogrē ir viens no zemākajiem Latvijā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir iesniegts un tiek izskatīts jaunizstrādāts siltumenerģijas tarifs, kur kopējais tarifa kāpums sastāda aptuveni 5%, bet pirmo gadu pēc tarifa apstiprināšanas paaugstinājums būs aptuveni par 9%, lai segtu uzņēmuma neparedzētos izdevumus (izdevumi, kas reāli ir palielinājušies pret šobrīd spēkā esošo tarifu), bet tas joprojām būs viens no zemākajiem tarifiem valstī.

Related Posts

Arhīvi