Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

SIA “Ogres Namsaimnieks” sniedz skaidrojumu par dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

No š. g. 1. janvāra SIA “Ogres Namsaimnieks” veicis visu pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, taču ne visi pakalpojuma saņēmēji pilnībā izprot tā būtību.

“Vēl aizvien saskaramies ar iedzīvotāju jautājumiem, kuros viņi pauž neizpratni, kāpēc piedāvāta šāda apdrošināšana, kādas ir patiesās apdrošināšanas izmaksas, kā rīkoties, ja līgums par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu jau noslēgts ar citu apdrošināšanas kompāniju, un citiem jautājumiem,” norāda SIA “Ogres Namsaimnieks” Administratīvā departamenta vadītājs Ritvars Cinītis.

Kā informē R. Cinītis, visvairāk dzīvokļu īpašnieku nav pareizi sapratuši polises cenu, uzskatot, ka polises cena – 2,76 EUR – jāmaksā katru mēnesi vai arī ka tā ir summa uz vienu kvadrātmetru.

“Polises cena ir 2,76 EUR gadā, un neatkarīgi no platības – 20 vai 100 kvadrātmetru – dzīvokļa īpašniekam mēnesī jāmaksā 23 centi (0,23 EUR). Klienti jau ir saņēmuši rēķinus par janvāri, kuros šī summa ir uzrādīta” skaidro R. Cinītis.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises darbības termiņš ir no šī gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Vairāki dzīvokļu īpašnieki ir uzrakstījuši iesniegumus par atteikšanos no civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas. Viens no iemesliem – dzīvokļu īpašnieki neizprot, kas ir civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, un neatšķir šo apdrošināšanu no īpašuma vai mantas apdrošināšanas, aizbildinoties, ka viņiem tāda jau ir noformēta.

Saskaņā ar Civillikumu jebkurai personai, kas ar savu darbību vai bezdarbību radījusi zaudējumus trešajām, tas ir, citām personām, šie zaudējumi ir jāatlīdzina. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana paredz atlīdzināt vaininieka nodarītos zaudējumus trešās personas veselībai, īpašumam.

“Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir, piemēram, par nodarītajiem zaudējumiem apakšējam dzīvoklim applūdināšanas gadījumā vai kādā citā nelaimes gadījumā,” stāsta R. Cinītis. “Kad izskaidrojam iedzīvotājiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas būtību, daļa klientu atsauc savus iepriekš uzrakstītos iesniegumus par atteikšanos no civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un izvēlas saglabāt mūsu piedāvāto pakalpojumu.”

Vēl viena dzīvokļu īpašnieku grupa, kura atsakās no SIA “Ogres Namsaimnieks” piedāvātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, ir tā, kurai jau ir spēkā esošas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises.

“Taču arī tad, ja dzīvokļa īpašniekam jau ir noslēgts līgums par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, divas polises ir tikai ieguvums, jo lielāku zaudējumu gadījumā būs lielāks limits, no kā segt šos zaudējumus.”

Ja klients ar iesniegumu vēršas abās apdrošināšanas kompānijās, zaudējumus proporcionāli apdrošināšanas limitam maksās abas kompānijas.

SIA “Ogres Namsaimnieks” piedāvātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises limits ir 1000 eiro, dzīvokļa īpašnieka pašrisks vienam apdrošināšanas gadījumam ir 45 eiro. Pašrisks ir zaudējumu daļa, kuru saskaņā ar apdrošināšanas līgumu neatlīdzina apdrošināšanas kompānija, bet gan pats klients.

Notiekot avārijai vai citam negadījumam, dzīvokļa īpašniekam jāsazinās ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Avārijas dienestu (tālr. nr. 65022261) vai Klientu apkalpošanas nodaļu (tālr. nr. 65049114), ugunsgrēka gadījumā – ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. SIA “Ogres Namsaimnieks” speciālisti savas kompetences ietvaros apsekos īpašumu, sastādīs apsekošanas aktu un veiks fotofiksāciju. Pēc tam tiks sastādīta remonta tāme, lai aprēķinātu zaudējumu summu. Pēc tāmes sastādīšanas SIA “Ogres Namsaimnieks” piedāvās veikt remontu dzīvoklī. Savukārt pēc veiktā remonta mūsu darbinieki nosūtīs rēķinu apdrošināšanas kompānijas ADB “Gjensidige” Latvijas filiālei.” skaidro R. Cinītis.

Ja klients nevēlas, ka remontu dzīvoklī veic SIA “Ogres Namsaimnieks” speciālisti, viņš var izvēlēties citu pakalpojuma sniedzēju vai saņemt atlīdzību naudā.

“Ja klients izvēlas atlīdzību saņemt naudā, jārēķinās, ka tiks atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis, kā arī, iespējams, ieturēti citi saistītie maksājumi,” piebilst R. Cinītis.

Š. g. marta vidū SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapā tiks izveidota jauna sadaļa “Pakalpojumi – Apdrošināšana”, kurā klienti varēs iepazīties ar piedāvātajiem apdrošināšanas pakalpojumiem un to nosacījumiem.

Raksts pārpublicēts no portāla “Ogrenet”

Related Posts

Arhīvi