Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Uzlabo vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Š. g. 13. februārī Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes informatīvajā daļā SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis Kaspars Grīnbergs iepazīstināja deputātus ar paveikto vides pieejamības uzlabošanā personai, veicot mājokļa pielāgošanas darbus dzīvojamajā mājā Meža prospektā 4a, Ogrē.

Paveiktā rezultātā kādam šīs mājas iemītniekam, kurš pārvietojas ratiņkrēslā, kļuvis krietni ērtāk un vieglāk izkļūt no sava dzīvokļa un atgriezties tajā, viņš var justies daudz neatkarīgāks un patstāvīgāks nekā agrāk, kad nebija ne uzbrauktuves (pandusa), ne vertikālā pacēlāja.

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 20. jūnijā tika pieņemti saistošie noteikumi Nr. 10/2019 “Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem”. Pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā šie noteikumi stājās spēkā pagājušā gada 31. jūlijā.

Saistošie noteikumi pieņemti, lai personām ar kustību traucējumiem, kuras dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās Ogres novada administratīvajā teritorijā un kurām ir kustību traucējumi, pielāgotu mājokļa ārējo vidi, tādējādi mazinot šādu personu sociālās atstumtības riskus un veicinot viņu integrēšanos sabiedrībā, nodrošinot tām vienlīdzīgu piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem, līdz ar to uzlabojot sociālo situāciju novadā kopumā.

Novada pašvaldības pagājušā gada budžetā mājokļa ārējās vides pielāgošanai personām ar kustību traucējumiem bija ieplānots finansējums 15 000 eiro apmērā. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem mājokļa ārējas vides uzlabošanai vienai personai var tikt piešķirts pabalsts līdz 5 000 eiro. Ja mājokļa pielāgošanas darbu izmaksas pārsniedz pabalsta maksimālo apmēru, ar Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotā komisija, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, var lemt par finansējuma palielināšanu, nepārsniedzot kopējo finansējuma apmēru.

Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā pašvaldība aicināja personas ar kustību traucējumiem pieteikties pabalsta saņemšanai, lai pašvaldība pieejamo finanšu resursu ietvaros sadarbībā ar pašvaldības SIA “Ogres Namsaimnieks” varētu organizēt personas mājokļa pielāgošanas darbus. Kā informē K. Grīnbergs, pagājušajā gadā iesniegumi par mājokļa ārējās vides pielāgošanu personām ar kustību traucējumiem tika saņemti no divu dzīvojamo māju iemītniekiem. Tā kā Meža prospektā 4a, Ogrē, dzīvoklis, kuram nepieciešama pielāgošana, atrodas ēkas 1. stāvā, pielāgošanas būvdarbus varēja veikt bez īpašiem sarežģījumiem, savukārt deviņstāvu ēkā Tīnūžu ielā 11 situācija ir komplicētāka, jo ieeja liftā atrodas ēkas starpstāvos, līdz ar to ir nepieciešams izbūvēt vertikālos pacēlājus līdz attiecīgā dzīvokļa līmenim, ir jāierīko arī panduss līdz ēkas ieejai un pacēlājs līdz ieejai liftā ēkas 1. stāvā.

K. Grīnbergs informē, ka tiek izstrādāts projekts vides pieejamības uzlabošanai ēkā Tīnūžu ielā 11, Ogrē, dzīvojošajām personām ar kustību traucējumiem (šajā mājā ir vairākas šādas personas) un šogad paredzēts veikt nepieciešamos pārbūves darbus.

Tā kā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir tās dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, atsevišķa mājokļa pielāgošanas būvdarbu veikšanai ir nepieciešama attiecīgās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišana. Diemžēl gan mājokļu ārējās vides pielāgošanas, gan citos gadījumos saistībā ar kopīpašumā veicamajiem darbiem nereti nākas saskarties ar citu dzīvokļu īpašnieku neatsaucību, un šāda līdzcilvēku attieksme var kļūt par nopietnu šķērsli personu ar kustību traucējumiem vēlmei un centieniem integrēties sabiedrībā. Pašvaldība aicina dzīvokļu īpašniekus būt saprotošiem un atbalstīt pasākumus savu kaimiņu dzīves vides uzlabošanai.

Jāpiebilst, ka arī Ogres novada pašvaldības šīgada budžetā ir iekļauts finansējums 15 000 eiro apmērā mājokļu, kuros dzīvo personas ar kustību traucējumiem, ārējās vides pieejamības uzlabošanai.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: “Viena no mūsu pašvaldības darba prioritātēm pēdējos gados ir saistīta tieši ar vides pieejamības uzlabošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Gaidu no SIA “Ogres Namsaimnieks” nākamās darbības, lai arī citās daudzdzīvokļu mājās, kurās dzīvo cilvēki ar kustību traucējumiem, veiksmīgi tiktu realizēti projekti mājokļa ārējās vides pielāgošanai. Paldies deputātiem, kuri balsoja par budžetu, tādējādi atbalstot arī vides pieejamības projektu īstenošanu.”

Avots: ogresnovads.lv

Related Posts

Arhīvi