Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi – no 28. februāra jauna nodošanas kārtība

Lai samazinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ūdens patēriņa starpību (korekciju), SIA “Ogres Namsaimnieks” klienti ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus no š. g. 28. februāra varēs nodot trīs dienas – katra mēneša pēdējās divas dienas un nākamā mēneša pirmajā dienā. Rādījumus par februāri varēs nodot 28., 29. februārī un 1. martā, bet saistībā ar to, ka divas no šīm dienām ir brīvdienas, klātienē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, rādījumi tiks pieņemti arī 2. un 3. martā.

Rādījumu nodošanas termiņš var tikt pagarināts mēnešos, kuros rādījumu nodošanai paredzētās dienas sakritīs ar svētku dienām vai brīvdienām, un par to tiks sniegta papildu informācija.

Lūdzam ņemt vērā – rādījumi, kas tiks iesniegti pirms vai pēc tiem paredzētajiem iesniegšanas datumiem (tajā skaitā iesūtot e-pastā vai iesniedzot klātienē), netiks pieņemti un attiecīgajā mēnesī dzīvoklim tiks aprēķināts pēdējo trīs mēnešu vidējais ūdens patēriņš par mēnesi.

Jaunā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas kārtība tiek ieviesta ar mērķi – samazināt ūdens patēriņa starpības veidošanos.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus iesniegt precīzus rādījumus un pirms iesniegšanas tos pārbaudīt!

Klientu portāla lietotājiem papildu ērtības

Dzīvokļu īpašnieki, kuri ir reģistrējušies SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portālā https://e.ogresnamsaimnieks.lv/, turpmāk savā e‑pastā saņems atgādinājumu par to, ka ir pienācis ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas laiks. Ja rādījumu nodošanas perioda pēdējā dienā tie vēl nebūs iesniegti, klients saņems vēl vienu atgādinājumu.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina tos dzīvokļu īpašniekus, kuri vēl nav reģistrējušies klientu portālā, reģistrēties tajā un izmantot priekšrocības, ko tas sniedz.

Related Posts

Arhīvi