Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Atzinīgi vērtē ieviesto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

Š. g. 23. janvāra vakarā, tiekoties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvjiem, vairums dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu un kontaktpersonu atzinīgi vērtēja pārvaldnieka ieviesto dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Jaunā kārtība paredz, ka no š. g. 1. janvāra ir apdrošināta visu SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskā atbildība. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, piemēram, dzīvoklī plīstot caurulei, kura atrodas dzīvokļa īpašnieka piederības robežā, un “nopludinot” kaimiņus, apdrošināšanas polise segs kaimiņiem radītos zaudējumus līdz pat 1000 eiro, bet vainīgā dzīvokļa īpašniekam būs jārēķinās vien ar pašriska maksājumu 45 eiro apmērā. Par polisi uz dzīvokli, neatkarīgi no tā izmēra, būs jāmaksā tikai 0,23 eiro mēnesī jeb 2,76 eiro gadā, un šis maksājums būs iekļauts komunālo pakalpojumu rēķinā kā atsevišķa pozīcija.

Apdrošināšanas summas apmērs nav izvēlēts nejauši. Kā norādīja SIA “Ogres Namsaimnieks” Administratīvā departamenta vadītājs Ritvars Cinītis, līdz šim dzīvokļu īpašnieku cits citam radīto zaudējumu apmērs dažādu negadījumu rezultātā lielākoties svārstījies robežās no 700 līdz 1000 eiro. Savukārt SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis Kaspars Grīnbergs atklāja, ka šāda veida apdrošināšanas kārtība, uzreiz apdrošinot visu dzīvokļu īpašnieku civiltiesisko atbildību, ir sava veida inovācija un pilotprojekts laikā, kad valstī tiek domāts par dzīvokļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas ieviešanu. Civiltiesiskās apdrošināšanas polises zemo cenu ir izdevies iegūt veiktā iepirkuma rezultātā, kurš tika izsludināts par visu SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības polišu noformēšanu.  Polišu noformēšanas tiesības ieguva ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle. SIA “Ogres Namsaimnieks” klienti var izvēlēties atteikties no polises un ar to saistītajiem maksājumiem, rakstot iesniegumu.

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām un kontaktpersonām tika skaidrota arī nepieciešamā rīcība, iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Proti, negadījumā cietušā dzīvokļa īpašniekiem vispirms jāsazinās ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Avārijas dienestu pa tālruni 65022261 vai Klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni 65049114, ugunsgrēka gadījumā – ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. SIA “Ogres Namsaimnieks” speciālisti savas kompetences ietvaros apsekos īpašumu, sastādīs apsekošanas aktu un tāmi, kā arī piedāvās veikt nepieciešamos remonta darbus. Cietušā dzīvokļa īpašniekiem būs iespēja izvēlēties arī citu remonta darbu veicēju vai saņemt kompensāciju naudā. Izvēloties saņemt kompensāciju naudā, būs jārēķinās ar mazāku apmēru, jo tiks atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis, kā arī, iespējams, ieturēti citi saistītie maksājumi. Kompensācijas izmaksas apmērs naudā var būt nepietiekams, lai pašrocīgi novērstu negadījuma radītās sekas (piemēram, izremontētu nopludinātu dzīvokli).

Tika skaidrots, ka tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri jau iepriekš apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību, divas polises var būt noderīgas gadījumos, kad apdrošināšanas gadījuma radītais zaudējums ir lielāks. Saglabāt divas vai tikai vienu polisi – tas gan katram jāizlemj pašam.

Drīzumā SIA “Ogres Namsaimnieks” papildus civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai dzīvokļu īpašniekiem piedāvās apdrošināt arī nekustamo īpašumu un mantu. Šīs apdrošināšanas polises izmaksas pēc klienta vēlmes varēs iekļaut komunālo pakalpojumu rēķinā. K. Grīnbergs norādīja, ka savu civiltiesisko atbildību apdrošinājis arī SIA “Ogres Namsaimnieks”. Šī apdrošināšana ļauj segt zaudējumus, gadījumos, kad avārija vai negadījums ir noticis SIA “Ogres Namsaimnieks” atbildības robežās.

Raksts pārpublicēts no http://fakti.lv/

Related Posts

Arhīvi