Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Madlienā plāno organizēt seminārus par dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem

Š. g. 25. janvārī Madlienas kultūras namā norisinājās Madlienas “Iedzīvotāju forums 2020”. Foruma mērķis ir iedibināt iedzīvotāju un citu apkaimes pārstāvju līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, attīstot sadarbības mehānismu starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem – pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Iedzīvotāju forumā, dažādām sabiedrības grupām klātesot, nosaka vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un izveido darba grupas to realizēšanai.

Forumā piedalījās arī SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis Kaspars Grīnbergs, lai pēc Madlienas pagasta pārvaldes uzaicinājuma informētu apmeklētājus par jautājumiem, kas attiecas uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomu, pārvaldīšanas iespējām un perspektīvām Madlienā.

Madlienas “Iedzīvotāju forumam 2020” sekos bezmaksas semināri iedzīvotājiem par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem, kuri norisināsies Madlienā š. g. martā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina Madlienas pagasta iedzīvotājus seminārus apmeklēt, lai spertu pirmos soļus pretī sava īpašuma un sava pagasta dzīvojamā fonda saglabāšanai. Seminārus organizēs Madlienas pagasta pārvalde sadarbībā ar SIA “Ogres Namsaimnieks”.

Foto: Dace Siliņa, “Ogres apriņķa ziņas”

Related Posts

Arhīvi