Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Lielgabarīta atkritumus izved divas reizes mēnesī

Lai lielgabarīta atkritumi neuzkrātos, tādējādi veidojot nepievilcīgu ainu, to izvešana no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atkritumu laukumiem visā Ogres pilsētā tagad tiek nodrošināta divas reizes mēnesī – apmēram trīs dienu laikā no 10. un 25. datuma. SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis Kaspars Grīnbergs aicina iedzīvotājus strikti ievērot minētos datumus un lielgabarīta atkritumus pie konteineriem nenovietot iepriekš.

Jautājums par lielgabarīta atkritumu izvešanas regularitāti tika aktualizēts pēc 2019. gada novembra sākumā notikušās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa un viņa vietnieka Ginta Sīviņa tikšanās ar Kasparu Grīnbergu un Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieku Uģi Ulmani.

Lielgabarīta atkritumus izvedīs divreiz mēnesī pēc 10. un 25. datuma

“Lūdzam Ogres novada iedzīvotājus turpmāk ņemt vērā minētos lielgabarīta atkritumu izvešanas datumus un visa veida darbus, kas saistīti ar to rašanos, plānot, pietuvinot šiem datumiem. Iedzīvotājiem jāsaprot, ka arī viņi ir atbildīgi par to, cik sakārtotā vidē mēs dzīvojam,” uzsver Kaspars Grīnbergs.

Pēc katra mēneša 10. un 25. datuma nākamo dienu laikā lielgabarīta atkritumi tiek izvesti visā pilsētā. Kaspars Grīnbergs norāda, ka šie datumi noteikti, jo SIA “Ogres Namsaimnieks” nav tādu resursu, lai katru dienu varētu apsekot visus atkritumu laukumus pilsētā un nodrošināt lielgabarīta atkritumu izvešanu tūdaļ pēc to rašanās. Viņš arī atgādina, ka SIA “Ogres Namsaimnieks” neveic būvniecības atkritumu izvešanu – ja tiek veikti būvdarbi, iedzīvotājam pašam ir jānodrošina būvniecības atkritumu konteineris.

Arī pašiem jāseko līdzi tam, kas un kādus atkritumus izmet

SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamenta Teritorijas uzkopšanas nodaļas vadītāja Līga Puriņa piebilst, ka maisi ar sadzīves atkritumiem arvien biežāk tiek novietoti nevis konteineros, bet tiem līdzās. Šādos gadījumos dzīvokļu īpašniekiem būtu nepieciešams pārskatīt sadzīves atkritumu izvešanas reižu skaitu, kas, iespējams, ir nepietiekams.

“Dažs pa vienai mēbelei vien iznes ārā visu dzīvokli, lauž sienas, izmet būvmateriālus. Ir arī tādi, kas lielgabarīta atkritumus vakaros atved no savām privātmājām un novieto pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atkritumu konteinera. Šādos gadījumos dzīvokļu īpašniekiem par minētajiem faktiem vajadzētu informēt Ogres novada pašvaldības policijas darbiniekus. Negodprātīgo atkritumu radītāju notveršana un sodīšana ir jau policijas kompetencē,” norāda Līga Puriņa.

Atkritumu apjoms ik mēnesi pieaug

Ja vidēji mēnesī Ogrē izved ap 400 kubikmetru pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām savākto lielgabarīta atkritumu, tad 2019. gada oktobrī šis daudzums bija 575 kubikmetri. “Ja vēl pieskaitām atkritumu konteinerus pilsētā, kur nonāk arī, piemēram, sagrābtās lapas un citi atkritumi, kas nav sadzīves atkritumi, tad 2019. gada septembrī kopumā izvedām 424 kubikmetrus atkritumu, bet oktobrī – 645 kubikmetrus. Tātad šis apjoms palielinājies par vienu trešdaļu. Problēma ir arī tā, ka iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus mēdz novietot visdažādākajās vietās – vieni pie konteineriem, kā tam vajadzētu būt, bet citi atstutē pret netālu augošajiem kokiem vai novieto ceļa malā, kas vēl jo vairāk rada nesakoptības iespaidu,” saka Līga Puriņa.

Jāpiebilst, ka šis pakalpojums – lielgabarīta atkritumu izvešana –, ko saviem klientiem nodrošina SIA “Ogres Namsaimnieks”, nebūt netiek nodrošināts visās Latvijas pašvaldībās, tāpēc SIA “Ogres Namsaimnieks” darbinieki aicina novērtēt šo pakalpojumu.

Lielgabarīta atkritumu izvešanu var pieteikt arī privāto teritoriju īpašnieki

Iedzīvotāji katru dienu lielgabarīta un cita veida sadzīves atkritumus (stikla burkas un pudeles, logu stiklu, papīra, kartona iepakojumu, makulatūru, piena / sulas pakas, PET pudeles, dienas gaismas spuldzes, baterijas, akumulatorus, metāla atkritumus utt.) bez maksas var nodot SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē.

Lielgabarīta atkritumu izvešanu saskaņā ar apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi privātmāju saimniekiem vai citiem interesentiem var piedāvāt arī SIA “Ogres Namsaimnieks”. “Šādā gadījumā jāvēršas SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļā un jāraksta iesniegums; uz tā pamata tiek izveidota tāme. Ja tā apmierina, darbinieki vienojas ar klientu par vēlamo izvešanas laiku. Tiesa gan, jārēķinās, ka, piemēram, veca dīvāna aizvešana maksās aptuveni 30–40 eiro. Šo summu veido utilizācijas cena, kas ir no 10 līdz 20 eiro atkarībā no priekšmeta izmēra. Šo maksu nosaka SIA “Ķilupe”, bet otru daļu veido SIA “Ogres Namsaimnieks” darbinieku patērēto darba stundu un transporta izmaksas,” skaidro Līga Puriņa.

Related Posts

Arhīvi