Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju stāvu numurzīmes – Ministru kabineta noteikumu prasība

Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji pauduši neizpratni par kāpņu telpās uzstādītajām plāksnēm, kas norāda katra stāva numuru.

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka plākšņu uzstādīšana veikta, ievērojot prasību, ko paredz Ministra kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 18. punkts: “Objektā, kas augstāks par diviem stāviem, katru kāpņu telpas stāvu nodrošina ar attiecīgā stāva kārtas numuru. Šā punkta prasības neattiecas uz objektu, kas ir viendzīvokļa objekts.”

Noteikumi nenosaka zīmju izmēru un novietojumu, atstājot izvēli pārvaldnieka ziņā. Tā, piemēram, Rīgā ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kāpņu telpās zīmes tiek izvietotas uz grīdas. SIA “Ogres Namsaimnieks” uzstādīto zīmju izmērs izvēlēts pietiekami liels, lai tās varētu skaidri saskatīt arī tad, ja kāpņu telpā būtu dūmi.

SIA “Ogres Namsaimnieks” šī gada vasarā veicis cenu aptauju stāvu numurzīmju iegādei pie vairākiem iespējamiem piegādātājiem. Izdevīgākais piedāvājums bija SIA “FN-SERVISS” (vienas numurzīmes cena 1,92 EUR bez PVN).

Uz š. g. decembra sākumu stāvu numurzīmes izlīmētas 95 SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. Zīmju izlīmēšana norit paralēli citiem darbiem, un paredzēts, ka tā noslēgsies līdz 2020. gada februāra beigām.

SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka ar 2020. gada 1. janvāri katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī jābūt uzstādītam dūmu detektoram. Arī šo prasību nosaka augstāk minētie Noteikumi (517. punkts).

Related Posts

Arhīvi