Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par 2020.gada apsaimniekošanas maksu

Ņemot vērā, ka SIA “Ogres Namsaimnieks” visiem tās pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ir izsūtījis Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāmi (turpmāk – Tāme) 2020.gadam, un daļai dzīvojamo māju kopējā apsaimniekošanas maksa par vienu kvadrātmetru ir paaugstinājusies, daļai – samazinājusies, kā arī no atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem ir saņemti jautājumi par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanās iemesliem, SIA “Ogres Namsaimnieks” sniedz skaidrojumu par izmaiņu iemesliem atsevišķās Tāmes pozīcijās, kā arī apsaimniekošanas maksas izmaiņām kopumā.

Kā būtiskākais faktors, kas ietekmē apsaimniekošanas maksas izmaiņas 2020.gadā, jāmin tas, ka SIA “Ogres Namsaimnieks” nošķir izmaksas, kas attiecināmas uz apsaimniekošanas pakalpojumu no izmaksām, kas attiecināmas uz siltumenerģijas tarifu, precīzi ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) izstrādātu metodiku par izmaksu attiecināšanu.

Kā nākamais faktors, kas ietekmē apsaimniekošanas maksas pieaugumu 2020.gadā, jāmin tas, ka tiek iegādāts un atjaunots darbam nepieciešamais inventārs, mainītas programmatūras, ieviesti jauninājumi, kas tieši ietekmē katra dzīvokļa īpašnieka iespējas piedalīties savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanā.

2020.gadā neliels darba stundas likmes paaugstinājums plānots atsevišķām strādnieku kategorijām. Šādas izmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu strādnieku atalgojuma apmēru atbilstoši darba tirgus tendencēm un to neaizplūšanu uz citām, labāk apmaksātām darba vietām, kas tiešā veidā negatīvi ietekmētu pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.

Daļēji apsaimniekošanas maksa 2020.gadā tiek paaugstināta, jo pieaugušas Avārijas dienesta izmaksas – pagājušajā gadā vienā maiņā strādāja viens darbinieks (kopā 4 darbinieki), šobrīd vienā maiņā strādā divi darbinieki (kopā 8 darbinieki). Iepriekš Avārijas dienesta izmaksas tika attiecinātas gan uz apsaimniekošanas, gan uz siltumenerģijas tarifiem, taču nākamajā gadā tiek ņemti vērā iepriekš minētie SPRK norādījumi.

Nebūtiskākais apsaimniekošanas maksas 2020.gadā pieaugums ir saistīts ar visu dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izmaksu iekļaušanu apsaimniekošanas maksā. Šis jauninājums civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises veidā pasargās no lieliem finansiāliem izdevumiem tos dzīvokļu īpašniekus, kas savas neuzmanības dēļ būs nodarījuši bojājumus un zaudējumus citām personām. Precīzu informāciju par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises niansēm katra dzīvokļa īpašnieki saņems decembra beigās.

Tāpat apsaimniekošanas maksas paaugstināšanos ietekmē arī vispārējs komunālo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo preču un pakalpojumu cenu pieaugums.

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka apsaimniekošanas maksas pieaugumu nevar vērtēt pēc vienas vai dažām atsevišķām Tāmes 2020.gadam pozīcijām, bet ir jāvērtē kopējā apsaimniekošanas maksa par vienu kvadrātmetru. Vidējais 2020.gada apsaimniekošanas maksas pieaugums ir nepilni četri centi uz vienu kvadrātmetru, kas piemēram, 60 kvadrātmetru lielā dzīvoklī rada divu ar pusi eiro pieaugumu mēnesī, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Related Posts

Arhīvi