Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Skaidrojums par Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes 2020.gadam pozīcijā “Zemes nomas maksa” neiekļauto maksu

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2020.gadam pozīcijā “Zemes nomas maksa” nav iekļauta maksa, jo Ministru kabineta 2017.gada 11.jūlija noteikumi Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” šādu pozīciju iekļaut neparedz.

Nākamajā gadā to dzīvokļu īpašnieki, kuru dzīvojamā māja atrodas uz citām personām piederoša zemes gabala, zemes nomas maksas rēķinu par gadu saņems sadalītu vismaz četros maksājumos, ņemot vērā noslēgtajā zemes nomas līgumā iekļauto zemes nomas maksu. Šādā veidā tiks nodrošināts, ka dzīvokļu īpašniekiem tiks izrakstīts rēķins tieši tāda apmērā, kādā ir jāmaksā zemes nomas maksa zemes īpašniekiem.

SIA “Ogres Namsaimnieks” paskaidro, ka Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam pozīcijā “Zemes nomas maksa” tika iekļauta maksa par zemes nomu, taču tā bija provizoriski aprēķinātā maksa, jo normatīvie akti precīzi neregulē zemes nomas maksas apmēru.

Starpība, kas 2019.gada beigās būs izveidojusies starp iekasēto zemes nomas maksu no dzīvokļu īpašniekiem un maksu, kas saskaņā ar noslēgto zemes nomas līgumu pārskaitīta zemesgabala īpašniekam, paliks katras dzīvojamās mājas finanšu atlikumā.

Related Posts

Arhīvi