Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Par apkures sezonas uzsākšanu

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka šogad apkures sezonu plānots uzsākt oktobrī un par dzīvojamo māju centralizētu pieslēgšanu apkurei tiks pieņemts lēmums, ņemot vērā laikapstākļus.

Tradicionāli apkures sezona tiek uzsākta oktobra vidū, kad strauji krītas diennakts vidējā temperatūra, taču, ņemot vērā šā brīža laikapstākļus, lai nodrošinātu komfortablus apstākļus savā mājoklī, ir iespējams pieslēgt dzīvojamo māju apkurei arī agrāk.

SIA “Ogres Namsaimnieks” nodrošinās apkures pieslēgšanu dzīvojamai mājai pirms centralizētās apkures sezonas uzsākšanas, ja vairākums dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ir izteikuši vēlmi par apkures pieslēgšanu, informējuši par to savas dzīvojamās mājas pilnvaroto personu vai kontaktpersonu un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona vai kontaktpersona ir iesniegusi SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegumu par apkures pieslēgšanu.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir sagatavojusi iesnieguma veidlapu par apkures pieslēgšanu. Iesnieguma veidlapu par apkures pieslēgšanu var saņemt SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļā (Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, 30.kabinetā), kā arī tā atrodas SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapā: www.ogresnamsaimnieks.lv, sadaļā “Pakalpojumi”, “Dokumenti”.

Tās dzīvojamās mājas, par kurām netiks iesniegti iesniegumi par apkures pieslēgšanu pirms apkures sezonas uzsākšanas, tiks pieslēgtas apkurei pēc SIA “Ogres Namsaimnieks” lēmuma pieņemšanas par dzīvojamo māju centralizētu pieslēgšanu apkurei.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par apkures pieslēgšanu, lūdzam sazināties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļu (tālruņa Nr.65049114, e-pasts: info@ogresnamsaimnieks.lv).

Related Posts

Arhīvi