Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

SIA “Ogres Namsaimnieks” organizēs Grīvas prospekta sporta laukuma remontu

Ogres pilsētā starp Rīgas ielas 6 un Grīvas prospekta 1, 7 un 9 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām atrodas iežogots un asfaltēts sporta laukums ar basketbola groziem, soliņiem un atkritumu urnām, kuru aktīvi izmanto tuvākās apkaimes bērni, jaunieši un vecāki ar savām “atvasēm”.

Pēdējo mēnešu laikā SIA “Ogres Namsaimnieks” ir saņēmis vairākus ierosinājumus, lūgumus un iesniegumus no iedzīvotājiem, pārsvarā no jauniešiem, kuri aktīvi izmanto šo sporta laukumu, par nepieciešamību veikt nelielus remonta darbus šajā sporta laukumā.

Apsekojot sporta laukumu, SIA “Ogres Namsainieks” secinājums ir tāds, ka kopš sporta laukuma atjaunošanas/pārbūves ir pagājuši vairāki gadi, kā arī aktīvas ekspluatācijas rezultātā sporta laukums ir nedaudz nolietojies. Tas nozīmē, ka, lai tuvākās apkārtnes iedzīvotāji varētu pilnvērtīgi un droši izmantot šo sporta laukumu, tam ir nepieciešami nelieli remonta darbi.

SIA “Ogres Namsaimnieks” organizēs šī sporta laukuma remonta darbus, un izmaksas tiks segtas no SIA “Ogres Namsaimnieks” ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem. SIA “Ogres Namsaimnieks” uzskata, ka ņemot vērā to, ka šo sporta laukumu izmanto ne tikai tuvumā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji, bet arī citi Ogres pilsētas iedzīvotāji, nebūtu korekti šīs izmaksas segt no tuvumā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju finanšu līdzekļiem.

Remonta darbus ir plānots veikt šī gada augusta beigās vai septembra sākumā.

Related Posts

Arhīvi