Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

SIA “Ogres Namsaimnieks” plāno piedāvāt nekustamo īpašumu apdrošināšanas starpniecības pakalpojumus

Ņemot vērā to, ka Latvijas iedzīvotāju interese par nekustamo īpašumu apdrošināšanu un tās piedāvātajām iespējām pēdējo gadu laikā ir palielinājusies, SIA “Ogres Namsaimnieks” aktīvi turpina darbu pie nekustamo īpašumu apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu izveides. Šādu pakalpojumu ir plānots piedāvāt Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta nekustamo īpašumu (turpmāk tekstā – Nekustamie īpašumi) īpašniekiem, kuru pārvaldīšanu un apsaimniekošanu veic SIA “Ogres Namsaimnieks”.

SIA “Ogres Namsaimnieks” plāno piedāvāt gan civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, gan mantas apdrošināšanas polises.

Vairāku mēnešu laikā strādājot pie informācijas apkopošanas, nosacījumu izstrādes un pakalpojuma piedāvājuma izveides, SIA “Ogres Namsaimnieks” ir izveidojusi divus iespējamos apdrošināšanas polišu variantus:

  1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises tiek noformētas visiem Nekustamajiem īpašumiem. Polišu iegādi plānots finansēt no SIA “Ogres Namsaimnieks” finanšu līdzekļiem. Plānotais polises limita apmērs – no 500.00 EUR. Plānotās izmaksas – no 0.50 EUR par 1 polisi mēnesī.
  2. Civiltiesiskās atbildības un mantas apdrošināšanas polises tiek piedāvātas iegādāties visiem Nekustamo īpašumu īpašniekiem. Polises izmaksas plānots iekļaut SIA “Ogres Namsaimnieks” ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos, tiem īpašniekiem kuri būs izvēlējušies šīs apdrošināšanas polises. Plānotais polises limita apmērs – no 1000.00 EUR. Plānotās izmaksas – no 1.00 EUR par 1 polisi mēnesī.

SIA “Ogres Namsaimnieks” uzsāka šādu projektu, lai Nekustamo īpašumu īpašniekiem būtu ērtāks apdrošināšanas polises noformēšanas un apmaksas process, aiztaupītu nepatīkamus brīžus kaimiņu izraisītu negadījumu rezultātā (noliešana, uguns nelaimes, u.tml.), kā arī, lai mudinātu īpašniekus ar lielāku atbildības sajūtu izturēties pret savu Nekustamo īpašumu, apzinoties sekas, kas var iestāties dzīvojot kopīpašumā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” turpinās darbu pie nekustamo īpašumu apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu piedāvāšanas Nekustamo īpašumu īpašniekiem. Izstrādājot polišu gala variantus, Nekustamo īpašumu īpašnieki tiks iepazīstināti ar apdrošināšanas polisēs iekļautajiem riskiem, nosacījumiem, limitiem, segumiem, u.tml. SIA “Ogres Namsaimnieks” plāno, ka šis pakalpojums varētu sākt darboties no 2020.gada.

Papildus informācija sekos!

Related Posts

Arhīvi