Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Paziņojums SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem!

Sakarā ar 16.04.2019. notikušo traģisko ugunsgrēku Ogrē, 17.04.2019. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk tekstā – VUGD), pieaicinot SIA “Ogres Namsaimnieks” speciālistus, veica daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu un teritorijas neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli vairākās mājās, kurās pārvaldīšanu veic SIA “Ogres Namsaimnieks”.

VUGD pārbaudēs tika konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi, kas steidzami jānovērš:

  1. Koplietošanas telpu evakuāciju ceļi aizkrauti ar nepiederošiem priekšmetiem, t. sk. mēbelēm. Iedzīvotājiem tie jāatbrīvo līdz 17.07.2019.!
  2. Vairākos objektos pirms evakuācijas durvīm patvaļīgi izbūvētas starpsienas ar slēdzamām durvīm, tādējādi liedzot iespēju ugunsgrēku u.c. nelaimju gadījumā evakuēties pa šiem ceļiem. Pārbaudot kadastrālās uzmērīšanas lietas, konstatēts, ka minētās starpsienas, logi un durvis koplietošanas telpās izbūvēti nelikumīgi. Iedzīvotājiem jādemontē nelikumīgi izbūvētās starpsienas, durvis, un logi līdz 17.07.2019.!
  3. Vairākās vietās rezerves evakuācijas izeju durvīm bija noņemti rokturi, liedzot iespēju šo ceļu izmantošanai evakuācijas gadījumā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus nekavējoties ziņot (tel. nr. 65049114 – darba laikā vai 65022261 – jebkurā laikā) par augstāk minētajiem un citiem ugunsdrošības prasību pārkāpumiem, lai varam to operatīvi novērst!

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka no 18.07.2019. tiks veikta SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atkārtota apsekošana. Ja tiks konstatēts, ka 1. – 3. punktā minētie pārkāpumi nebūs novērsti, to darīs SIA “Ogres Namsaimnieks” pašu spēkiem, izmaksas attiecinot uz visiem konkrētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Papildus informējam, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152. pantu naudas sods par vienkāršotās renovācijas noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām ir no 70 līdz 700 Eiro, bet juridiskajām personām – no 280 līdz 4300 Eiro.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina rūpēties par savu dzīvojamo māju ugunsdrošību!

Related Posts

Arhīvi