Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Paziņojums par SIA “Ogres Namsaimnieks” tarifu projektu!

SIA “Ogres Namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103941081, juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001, 2019.gada 21.maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektus, kas ir aprēķināti saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.1/7 noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Divdaļīgais gala tarifs (bez PVN).

Zemāk tabulās Nr.1, 2 un 3 redzams divdaļīgā tarifa projekta sadalījums pa sabiedriskā pakalpojuma veidiem.

1. Ražošanas tarifs.
2. Pārvades un sadales tarifs.
3. Tirdzniecības tarifs.

Terminētais tarifa projekts varētu stāties spēkā 2019.gada 1.novembrī. Izmaiņas tarifu projektos ir saistītas ar neparedzētajām izmaksām, kuras veido iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņas. Terminētā tarifa projekta (ar neparedzētām izmaksām) ilgums ir 1 gads no tā spēkā stāšanās brīža.

Pēc iepriekšminētā termiņa beigām tarifu projektā paredzēts, ka stājas spēkā sekojošais siltumenerģijas apgādes divdaļīgais tarifs ar siltumenerģijas komponenti ar dabasgāzes akcīzes nodokli 40,30 EUR/MWh un jaudas maksu 22,34 tūkst.EUR/MW gadā.

Lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms atbilstoši 2018.gada rādītājiem 85 501 MWh.

Iepazīties ar tarifa projektā vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas gala tarifu projektu lietotājs var SIA “Ogres Namsaimnieks” administrācijas telpās Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, vai pa elektroniskā pasta adresi: Info@ogresnamsaimnieks.lv, vai tālruni: 65049100.

Tarifa projekta atbildīgā persona ir SIA “Ogres Namsaimnieks” Siltumapgādes nodaļas vadītājs Igors Minovs, elektroniskā pasta adrese: Igors.Minovs@ogresnamsaimnieks.lv, tālrunis: 26594348.


Related Posts

Arhīvi