Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

INFORMĀCIJA par Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu!

SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka no 2019.gada 17.maija ir sācis darboties klientu portāls e.ogresnamsaimnieks.lv, kas SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ir pieejams interneta vietnē www.ogresnamsaimnieks.lv.

Dzīvokļu īpašniekiem, autorizējoties portālā, ir iespēja piekļūt dzīvojamās mājas lietai jebkurā ērtā laikā no jebkuras vietas, kur pieejams interneta savienojums, kas būtiski palielina iespējas katram dzīvokļa īpašniekam būt informētam par dzīvojamajā mājā veiktajām obligātajām un citām pārvaldīšanas darbībām, iepazīties ar dažādiem dokumentiem – gan ar dokumentiem, kas satur pamatinformāciju par dzīvojamo māju, gan dokumentiem, kas tiek regulāri aktualizēti.

Viens no šādiem dokumentiem ir Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats. Šis pārskats tiks sagatavots četras reizes gadā – par periodu no 01.janvāra līdz 31.martam, no 01.aprīļa līdz 30.jūnijam, no 01.jūlija līdz 30.septembrim un no 01.oktobra līdz 31.decembrim. Turpmāk Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats būs precīzāks – tajā tiks norādīts dzīvojamās mājas faktiskais finanšu līdzekļu atlikums, nevis aprēķinātais, kā tas tika norādīts iepriekšējos periodos (lūdzam pievērst uzmanību šim faktam, salīdzinot 2018.gada beigu atlikumu un 2019.gada sākuma atlikumu). Atspoguļojot dzīvojamās mājas faktisko finanšu līdzekļu atlikumu pārskata perioda beigās, dzīvokļu īpašniekiem būs iespēja precīzāk plānot veicamos darbus.

SIA “Ogres Namsaimnieks” modernizē un ievieš tehnoloģisko jauninājumu piedāvātās iespējas, lai katram dzīvokļa īpašniekam būtu iespējas piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, tādējādi rosinot arī dzīvokļu īpašnieku rūpes par savu māju, kā arī sekmējot sadarbību starp dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldnieku!

Related Posts

Arhīvi