Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts Ogres pilsētā.

Turpinās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija Ogrē.

Šobrīd noris 2018.gada 1.augustā noslēgtā līguma ar Pilnsabiedrību “BGL” darbu izpilde.

Līguma ietvaros ir pabeigti četru siltumtrašu projektēšanas darbi un ir saņemts būvvaldes akcepts šiem projektiem. Šobrīd turpinās atlikušo divu siltumtrašu projektēšanas darbi un notiek to skaņošana.


Related Posts

Arhīvi