Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts Ogres pilsētā.

Turpinās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija Ogrē.

Šī SIA “Ogres Namsaimnieks” realizētā projekta ietvaros ir paredzēta vairāk kā 7000 m siltumtīklu pārbūve. Piedāvātā projekta īstenošanas gadījumā tiks uzlabota Ogres pilsētas centrālās zonas siltumapgādes efektivitāte.

Galvenie ieguvumi:

  1. būtiski samazināsies siltuma zudumi;
  2. samazināsies avāriju iespējas riski;
  3. droša un nepārtraukta siltumapgāde patērētājiem.

Projekta mērķis ir paaugstināt Ogres siltumapgādes efektivitāti samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, novērst siltumnesēja noplūdes siltumtīklos, samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabot siltumapgādes sistēmas hidrauliskos rādītājus, nomainot avārijas stāvoklī esošos cauruļvadus dzelzsbetona kanālos ar rūpnieciski izolētām bezkanāla siltumtrasēm, un nomainot pagraba siltumtrašu siltumizolāciju.

Šobrīd turpinās siltumtrašu projektēšanas darbi.

Projekta mērķi atbilst SAM mērķim – veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.


Related Posts

Arhīvi