Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Siltumapgāde – dokumentu arhīvs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu arhīvs

2022. gads

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. gada 17. novembra lēmums Nr. 251 par SIA “Ogres Namsaimnieks” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. gada 12. oktobra lēmums Nr. 211 par SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. gada 15. septembra lēmums Nr. 159 par SIA “Ogres Namsaimnieks” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. gada 16. jūnija lēmums Nr. 101 par SIA “Ogres Namsaimnieks” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. gada 19. maija lēmums Nr. 74 par SIA “Ogres Namsaimnieks” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

2021. gads

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 11. novembra lēmums Nr. 124 par SIA “Ogres Namsaimnieks” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 5. augusta lēmums Nr. 81 par SIA “Ogres Namsaimnieks” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem


Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa un pieprasītās siltuma jaudas – arhīvs

2022. gads

Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa (no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. aprīlim) un pieprasītās siltuma jaudas SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa (no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. aprīlim) un pieprasītās siltuma jaudas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras nav SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā

Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa (no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. aprīlim) un pieprasītās siltuma jaudas pašvaldības ēkām


Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa (no 2022. gada 15. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim) un pieprasītās siltuma jaudas SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa (no 2022. gada 15. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim) un pieprasītās siltuma jaudas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras nav SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā

Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa (no 2022. gada 15. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim) un pieprasītās siltuma jaudas pašvaldības ēkām


Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa (no 2022. gada 1. oktobra) un pieprasītās siltuma jaudas SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa (no 2022. gada 1. oktobra) un pieprasītās siltuma jaudas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras nav SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā

Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa (no 2022. gada 1. oktobra) un pieprasītās siltuma jaudas pašvaldības ēkām


Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa (no 2022. gada 1. jūnija) un pieprasītās siltuma jaudas SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa (no 2022. gada 1. jūnija) un pieprasītās siltuma jaudas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras nav SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā

Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa (no 2022. gada 1. jūnija) un pieprasītās siltuma jaudas pašvaldības ēkām


Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa (no 2022. gada 1. janvāra) un pieprasītās siltuma jaudas SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa (no 2022. gada 1. janvāra) un pieprasītās siltuma jaudas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras nav SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā

Siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgā maksa (no 2022. gada 1. janvāra) un pieprasītās siltuma jaudas pašvaldības ēkām

2021. gads

Siltumenerģijas tarifa (spēkā no 2021. gada 1. novembra) gada pastāvīgā maksa un uzstādītās siltuma jaudas Ogres novada pašvaldības ēkām

Siltumenerģijas tarifa (spēkā no 2021. gada 1. novembra) gada pastāvīgā maksa un uzstādītās siltuma jaudas SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Siltumenerģijas tarifa (spēkā no 2021. gada 1. novembra) gada pastāvīgā maksa un uzstādītās siltuma jaudas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras nav SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā


Siltumenerģijas tarifa (spēkā no 2021. gada 1. jūlija) gada pastāvīgā maksa un uzstādītās siltuma jaudas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un Ogres novada pašvaldības ēkām

2020. gads

Siltumenerģijas tarifa (spēkā no 2020. gada 1. jūlija) gada pastāvīgā maksa un uzstādītās siltuma jaudas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un Ogres novada pašvaldības ēkām


Citi dokumenti

SPĒKU ZAUDĒJUSĪ Siltumenerģijas sadalījuma daudzdzīvokļu dzīvojamos namos aprēķina metodika