Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par valsts atbalstu noteiktām elektroenerģijas lietotāju grupām

Līdz 2022. gada 31. decembrim t. s. aizsargātajiem lietotājiem ir noteikts atbalsts norēķiniem par elektroenerģiju, lai kompensētu elektroenerģijas cenu kāpumu:

 • Trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 15 EUR mēnesī;
 • Ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti – 15 EUR mēnesī (sākot ar 2022. gada februāri, atbalsts tiks piešķirts par katru bērnu ar invaliditāti);
 • Personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 15 EUR mēnesī;
 • Daudzbērnu ģimenei – 20 EUR mēnesī.

Ja līgumu ar elektroenerģijas pakalpojumu sniedzēju uz sava vārda ir noslēgusi persona, kas ietilpst kādā no aizsargāto lietotāju grupām, atlaide elektroenerģijas rēķiniem tiek piešķirta automātiski.

Kādos gadījumos atlaidei jāpiesakās (netiek piemērota automātiski)?

 • Ja aizsargātais lietotājs, kuram paredzēta atlaide, pats nav līgumslēdzējs, viņam jāpiesakās atlaidei pie attiecīgā elektroenerģijas pakalpojumu sniedzēja, norādot līgumslēdzēja līguma numuru, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma saņemšanas adresi un kontaktinformāciju. (Par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību (personu) nepieciešamos datus atlaides saņemšanai sniedz attiecīgā pašvaldība.)
 • Ja aizsargātais lietotājs ir daudzbērnu ģimene, kurā vismaz viens bērns vecumā no 18 līdz 24 gadiem mācās vai studē ārzemēs, ģimenei ar šo faktu apliecinošiem dokumentiem jāvēršas ar iesniegumu Būvniecības valsts kontroles birojā (turpmāk – BVKB) (mājas lapa www.bvkb.gov.lv).

Jāņem vērā:

 • Gadījumā, ja persona atbilst vairākiem aizsargātā lietotāja veidiem, atbalsts summējas. Neiztērētā atbalsta summa pāriet uz nākamo mēnesi, un to var izmantot līdz 2022. gada beigām (ja šajā laikā netiek mainīts elektroenerģijas pakalpojumu sniedzējs).
 • Atbalstu nevar saņemt uzturlīdzekļu parādnieki.

Svarīgi!

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu (maksājuma samazinājuma piemērošanu elektroenerģijas pakalpojumiem) no 2021. gada 1. septembra var nodrošināt jebkurš no aktīvajiem elektroenerģijas tirgotājiem. Šobrīd pakalpojuma nodrošināšanā ir iesaistījušies šādi tirgotāji:

 • AS “Latvenergo” (Elektrum);
 • SIA “Tet”.

Ja tiek izmantots cita elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēja pakalpojums (nevis augstāk minētie), tad maksājuma samazinājums nav pieejams, kamēr elektroenerģijas pakalpojuma sniedzējs nav izveidojis datu apmaiņu ar Būvniecības valsts kontroles biroju (turpmāk – BVKB).

Vairāk informācijas:

 • Noskaidrot savu aizsargātā lietotāja statusu un piešķirto maksājuma samazinājumu var portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana” vai vēršoties BVKB.
 • Jautājumus par aizsargātā lietotāja pakalpojumu nodrošināšanu var uzdot, rakstot uz e‑pasta adresi aldis.sistema@bvkb.gov.lv.
 • Atbalsta piešķiršanu aizsargātajiem lietotājiem regulē Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumi Nr. 345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”.

Related Posts

Arhīvi