Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

oktobris 18, 2021
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka ir aktualizēti tās pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu platību dati atbilstoši Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) sniegtajai informācijai. Aktualizētie dati tiek izmantoti 2022. gada dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmju sastādīšanā, bet ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos tie tiks iekļauti, sākot ar rēķiniem par 2022. gada janvāri. Lielākajā...
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka sakarā ar remontdarbiem siltumtīklos š. g. 19. oktobrī laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00 iespējami siltumenerģijas padeves traucējumi (nebūs karstā ūdens / apkures) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Mālkalnes prospektā 17 un 19, Ogrē. SIA “Ogres Namsaimnieks” atvainojas par sagādātajām neērtībām!
Energoresursu sadārdzināšanās visā pasaulē mudina pievērsties to taupīšanai. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās būtiska energoresursu taupīšana ir iespējama, tās renovējot. Ieguldījums savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijā ilgtermiņā atmaksājas, jo pēc renovācijas būs ievērojams patērētās siltumenerģijas ietaupījums, kā arī pēc ēkas kapitālremonta vairs tikpat kā nerodas avārijas situācijas un vairākus gadus nav nepieciešami regulāri ēkas uzturēšanas remontdarbi. SIA...

Arhīvi