Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir pabeigtas tehniskās ekspertīzes

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka 20 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Ogrē ir pabeigtas tehniskās ekspertīzes, tostarp 18 dzīvojamās mājās veikts plaisu monitorings sešu mēnešu garumā. Darbus veica publiskā iepirkuma uzvarētāja SIA “SILTIE NAMI” pēc SIA “Ogres Namsaimnieks” pasūtījuma. Tehniskās ekspertīzes tika veiktas, lai novērtētu, vai konstatētie ēku konstrukciju bojājumi (vairumā gadījumu – plaisas) ir bīstami, un pēc nepieciešamības izstrādātu grafiskus priekšlikumus konstrukciju pastiprināšanai.

Tehniskajās ekspertīzēs secināts, ka nepieciešams pastiprināt konstrukcijas 9 no 20  dzīvojamām mājām, kurām tās veiktas. Nākamā gada uzturēšanas darbu plānos šīm 9 dzīvojamām mājām nepieciešamības gadījumā tiks ietverta tehnisko projektu izstrāde konstrukciju pastiprināšanas priekšlikumu precizēšanai, kā arī aprēķināti provizoriskie izdevumi būvdarbiem.

Dzīvojamām mājām Ausekļa prospektā 9, Grīvas prospektā 29 un Mālkalnes prospektā 20, Ogrē, konstatēts, ka no fasādes atdalās ķieģeļu pilastri. SIA “SILTIE NAMI” izstrādājusi grafisku priekšlikumu ēku nesošo šķērssienu savilkšanai, lai novērstu bīstamību un konstrukcijas tālāk nedeformētos. Līdzīgs risinājums jau ir īstenots dzīvojamai mājai Mālkalnes prospektā 9, Ogrē.

Ēkas nesošo šķērssienu savilkšanas risinājums (fasādes fragments) Mālkalnes prospektā 9, Ogrē

Vairākās adresēs būs jāveic salīdzinoši vienkāršāki darbi. Piemēram, Mālkalnes prospektā 22, Ogrē, nepieciešams plaisu vietās pastiprināt ķieģeļu mūri ar armatūras stieņiem, savukārt Jaunatnes ielā 2, Ogrē, jāsavelk stūris kāpņu telpas vējtverī (priekštelpā).

Vidus prospektā 20 un Zilokalnu prospektā 10, Ogrē, konstatēti izliekušies dekoratīvie stieņi starp lodžijām, savukārt atsevišķu lodžiju vairogi lielā svara dēļ nobīdījušies uz leju. Gan dekoratīvos stieņus, gan vairogus ieteikts demontēt, vairogus aizvietojot ar vieglas konstrukcijas metāla margām, kuras balstītas uz lodžiju grīdas.

2021. gadā Ogrē veikto tehnisko ekspertīžu rezultāti liecina, ka šāda veida pārbaudes ir nepieciešamas dzīvojamo māju konstrukciju bīstamības novēršanai. Savlaicīgi veicot tehnisko ekspertīzi un konstatējot konstrukciju bojājumus, iespējams racionāli plānot remonta darbus nākamajiem gadiem, un dzīvokļu īpašniekiem ir pietiekams laiks, lai uzkrātu finanšu līdzekļus nepieciešamajiem būvdarbiem.

SIA “Ogres Namsaimnieks” arī turpmāk dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plānos iekļaus ēku konstruktīvo elementu tehniskās izpētes darbus, kā arī būvdarbus konstrukciju atjaunošanai un pastiprināšanai, ņemot vērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas termiņus.

Atkarībā no būvēšanas gada Ogrē, tāpat kā daudzās citās Latvijas pilsētās, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas savu vidējo kalpošanas ilgumu sasniegs tuvāko 10–20 gadu laikā. Dzīvojamā fonda novecošanās dēļ Ekonomikas ministrija organizē padomju laikos celto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa pētījumus, izvērtējot ēkas pa sērijām. Līdz 2025. gadam plānots izpētīt visu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sēriju mehānisko stiprību un stabilitāti. Pētījuma ietvaros tiek izstrādāti arī tipveida risinājumi ēku nesošo konstrukciju mezglu pastiprināšanai, kurus bez maksas varēs izmantot darbam arī dzīvojamo māju pārvaldnieki, tādējādi samazinot projektēšanas darbu izmaksas.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus ziņot par savā dzīvojamā mājā pamanītajiem konstruktīvo elementu bojājumiem, darba laikā zvanot Ēku apsaimniekošanas departamenta vadītājam uz tālruņa numuru 28384246.

Related Posts

Arhīvi