Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

jūlijs 2, 2020
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ogrē nav jaunas, tādēļ to tālākai uzturēšanai un saglabāšanai ļoti būtiski ir veikt nepieciešamos remontdarbus. Pārvaldnieka pienākums saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” ir katru gadu dzīvojamai mājai sastādīt uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī sagatavot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu....

Arhīvi