Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Ogres novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”

Ogres novada pašvaldība izsludina projektu konkursu iedzīvotāju grupām un nevalstiskajām organizācijām “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 40 000 EUR. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 1500 EUR.

Projektu konkurss rada iespēju iedzīvotājiem īstenot projektus dažādās ar dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās. 2020. gada projektu konkursa prioritātes ir:

  1. publiski pieejamu atpūtas, sporta un sabiedrisko zonu un objektu izveide, atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
  2. kultūrvēsturisku objektu atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
  3. jaunu vides objektu izveide;
  4. videi draudzīgu, ilgtspējīgu un kompleksu lietus ūdens uzkrāšanas un/vai novadīšanas risinājumu (lietus dārzu, bioieplaku, mākslīgo mitrāju) ieviešana publiskās un brīvi pieejamās teritorijās, to popularizēšana;
  5. citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Ogrē, Brīvības ielā 33, 1. stāvā līdz 2020. gada 3. marta plkst. 18.00.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, norādījumi tās aizpildīšanai un citi ar konkursu saistītie dokumenti pieejami Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv (sadaļā “Pašvaldība – Projekti – 2020. gads”).

Papildu informāciju un konsultācijas par konkursa nolikumu iespējams saņemt pie Ogres novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes – projektu vadītājas Sandas Zemītes (Ogrē, Brīvības ielā 33, 2. stāvā, 210. kabinetā, tālr. 650 22169, E-pasts: sanda.zemite@ogresnovads.lv).

Potenciālie projektu iesniedzēji tiek aicināti arī uz informatīvajām sanāksmēm, kas notiks:

  1. Ogres novada pašvaldības ēkā (Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāvā, lielajā zālē) – 4. februārī plkst. 17.00;
  2. Taurupes pagasta pārvaldes ēkā (zālē) – 5. februārī plkst. 13.00;
  3. Madlienas pagasta pārvaldes ēkā (pārvaldes vadītāja kabinetā) – 5. februārī plkst. 14.30;
  4. Suntažu pagasta pārvaldes ēkā (3. stāva zālē) – 5. februārī plkst. 16.00.

Ogres novada pašvaldība lūdz iedzīvotājus izvēlēties sanāksmi ar sev izdevīgāko norises vietu un laiku.

Related Posts

Arhīvi